Kari-Anne Jønnes, Politisk Nestleder i Oppland Høyre(Foto: Morten Foss)

Kompetansebasert næringsliv

I beretningdebatten under Høyres Landsmøte 2015 har Kari-Anne Jønnes vært på talerstolen og snakket om sin hjertesak.

På den første dagen av Høyres Landsmøte 2015 var Politisk Nestleder i Oppland Høyre Kari-Anne Jønnes på talerstolen og snakket om viktigheten av et velutviklet og kompetansebasert næringsliv. Om skole og Næringslivet arbeider effektivt sammen kan vi bli best. Les talen til Kari-Anne her:  

«Kunnskap - er grunnlaget for vekst og utvikling. Vi kan ikke bli billigst men vi kan bli smartest. Eksempelvis i Oppland - på bioenergi, skog og treforedling, cyberforsvar og teknologi. Skolen må invitere næringslivet inn i langt større grad enn i dag og næringslivet må bruke skolen som det redskapet skolen er. Skolen danner grunnlaget for fremtidig næringsutvikling og vekst. De sterkeste næringsklyngene i verden preges av nært samspill mellom forskjellige type privat næringsliv, utdanning, forskning og offentlig tjenesteyting.

Raufoss industrien er et godt eksempel. De har klart å utvikle kompetansebasert globalt konkurransedyktig næringsliv - uten å ha spesielle særnorske fortrinn bortsett fra egenutviklet kompetansen. Denne industriklynga er det næringslivsmiljøet i Norge som jobber tettest med verdens bilindustri. Bilindustrien er det mest moderne og globalt konkurranseutsatte næringslivet og er ofte læremester for andre bransjer når det gjelder smart og effektiv drift i kombinasjon med innovasjon og bruk av ny teknologi.

For å utvikle industrimiljøet på Raufoss videre styrker de arbeidet med sine globale nettverk og de jobber med å spre kunnskap til annet privat næringsliv og offentlig tjenesteyting. Det er en fantastisk mulighet for vekst gjennom en smartere samhandling mellom privat og offentlig sektor. Næringslivet etterspør dyktige yrkesfagelever. De som fullfører og består. Næringslivet ønsker å satse på disse ungdommene, la de utvikle seg og blomstre i sin bedrift. De vet det er nøkkelen til suksess. Vår viktigste oppgave er å bidra til at alle barn og unge får utvikle sitt potensiale, at de blir til gangs mennesker og kan bidra i samfunnet og forsørge seg selv. Det er derfor viktig, som Unge Høyre sier:

Vi må praksisrette undervisningen i fellesfag - og - de som fullfører noe må få bevis på det de kan. Vi skal kreve – ikke ønske - at skolen samarbeider med næringslivet. Det er klart at yrkesfagelever skal få bruke det utstyret som brukes på arbeidsplassen – vi leker ikke skole. Rådgiverne – er viktige for elevene og for fremtidens kompetansesamfunn. De må vi satse på og stille krav til.

Når vi stolt viser til Oslo og Drammen som gode eksempler på Høyres skolepolitikk – som best av alle forbereder barn og unge på yrkeslivet – må vi ikke glemme at det er et resultat av - tydelig satsing - over tid - av Høyre. Brorparten av landets skoleeiere er rødgrønne. Skal vi nå våre mål – og få gjennomført vår skolepolitikk – må vi sørge for, ikke bare fleksibilitet og handlingsrom for skoleeier, men også klare forventninger og krav slik at vi bidrar til å sette skoleeiere landet over i stand til å ta de grep som trengs for å få en god skole – for alle – slik at vi får den kunnskapen og den kompetansen vi trenger.»


Du kan også se innlegget til Kari-Anne Jønnes her: 

https://www.youtube.com/watch?v=gtrB__uCOuI