VI STYRKER HØYRE I INNLANDET!

Til Høyres Innlandskontor søker vi etter regionrådgiver, en samfunnsengasjert person full av arbeidslyst og med en sterk motivasjon for å styrke Høyre i Hedmark og Oppland. Partiet har bred representasjon i begge fylkestingene, kommunestyrene og tillitsvalgte i sentrale deler av partiorganisasjonen. Vi ønsker nå å styrke organisasjonen ytterligere. 

Viktige oppgaver vil være:
  • Tilrettelegging av regionalt og lokalt politisk arbeid.
  • Delta i politisk og organisatorisk arbeid, oppfølging og skolering av folke- og tillitsvalgte
  • Informasjons- og kampanjearbeid
  • Arrangement, kampanje-  og valgkampaktiviteter
Vi forventer at du har interesse for og god kunnskap om norsk samfunnsliv, god kjennskap til Høyres politiske løsninger og erfaring fra bruk av sosiale medier. Høyere utdanning er en fordel, men relevant arbeidserfaring og egnethet kan kompensere for dette.

Dine personlige egenskaper i jobben er viktig, og vi regner med at du er initiativrik, kontaktskapende og utadvendt. Du må kunne arbeide selvstendig, samtidig som du kan motivere og etablere gode relasjoner.

For å bli vurdert må du ha førerkort klasse B og disponere egen bil. Både reisevirksomhet og arbeid på kveld og helg må påregnes. Høyres Innlandskontor har kontor i Gjøvik. Stillingen er underlagt fylkessekretæren.

Gyldig politiattest kreves.

Vi ber om en kortfattet søknad med CV innen 30. september 2016. Tiltredelse etter avtale.

For mer informasjon, kontakt fylkessekretær Rangdi W. Krogstad på telefon 928 50336 eller på epost til rangdi.krogstad@hoyre.no

Informasjon om innlandskontoret:

Høyres Innlandskontor er det politisk-administrative støtteapparatet til fylkespartiene Hedmark og Oppland Høyre. Høyres Innlandskontor er plassert i Gjøvik, og har begge fylkene som arbeidsområde. Høyres Innlandskontor har ansvaret for å drive organisasjonsutvikling, tilrettelegge for politisk utviklingsarbeid og støtte folkevalgte som representerer partiet på kommunalt, fylkeskommunalt og sentralt nivå.