Vår visjon

Vi har gode og trygge lokalsamfunn i Dovre. Vi vil legge til rette for å sikre og bygge videre på de tilbudene og dei attraktive godene vi har.

Våre hovedsaker

Næring og utvikling

Støtte opp om eksisterende næringsliv og sikre at mangfold av varer og tjenester består

Kvalitet i helse og omsorg

Kompetente helsearbeidere og utviklende hjemmetjeneste

Ungdom i Dovre

Støtte initiativ fra ungdommen vår

Dovre og Lesja

Gi gass, vi støtter vedtatte planer om sammenslåing

Se vår politikk

Dovre kommune

Oppland

Kontakt

Harald Frich
Leder
Telefon: 48144406

Rangdi Wetterhus Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Våre folk