Kontakt

Adresse

Oppland Høyre, Ringveien 26
2815 GJØVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Dovre Høyre

Dovre Høyre ledes av Harald Frich

Med robust og forsvarlig drift av kommunale tjenester ønsker Dovre Høyre en helhetlig utvikling med de midlene kommunen disponerer. Eiendomsskatt er ikke med i våre kalkyler. Dovre Høyre vil ha fokus på de yngre og næringsutvikling i perioden 2015-2019. Med bevisste prioriteringer trur vi at Dovre vil kunne posisjonere seg som ett attraktivt område for næring og trivsel i en fremtidig endra kommunestruktur.