Politikk

Med robust og forsvarlig drift av kommunale tjenester ønsker Dovre Høyre en helhetlig utvikling med de midlene kommunen disponerer.

Våre hovedsaker

Næring og utvikling

Støtte opp om eksisterende næringsliv og sikre at mangfold av varer og tjenester består

Kvalitet i helse og omsorg

Kompetente helsearbeidere og utviklende hjemmetjeneste

Ungdom i Dovre

Støtte initiativ fra ungdommen vår

Dovre og Lesja

Gi gass, vi støtter vedtatte planer om sammenslåing

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her