Vår visjon

Gjørvik skal være en god og trygg kommune å vokse opp i, og et godt sted for å velge utdanning og arbeid, for å bo i og bli gammel i.

Våre hovedsaker

Barnehage

Vi vil legge stor vekst på kvalitet og utvikling av innholdet i barnehagen, både for dagens barnehager og ved fremtidig utbygging.

Skole

Det er et mål at skoleresultatene i Gjøvik skal ligger over landsgjennomsnittet.

Idrett og kultur

Idrett og kultur skal bidra til trygge og gode oppvekstmiljøer, og fremmer go fysisk og mental helse blant barn og unge.

Næringsutvikling og vekst

Gjøvik Høyre mener tiden er moden for at det gode samarbeidet med de andre kommunene i regionen fører til en sammenslåing med flere av kommunene i regionen.

Se vår politikk

Gjøvik kommune

Oppland

Kontakt

Arne Birger Krokeide
Leder
Telefon: +4740287222

Rangdi Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Send oss en e-post

Aktuelt

Kvalitet i skolen

Høyre er opptatt av kvaliteten og innholdet i skolen. Lærerne skal få lov til å være lærere. Her kan du lese et leserinnlegg av 4. til...

Våre folk