Foto: Daniel Ø. Gausetvik

Kvalitet i skolen

Høyre er opptatt av kvaliteten og innholdet i skolen. Lærerne skal få lov til å være lærere. Her kan du lese et leserinnlegg av 4. til kommunestyret Erlend Gjølme.

Jeg håper vi kan være enige om at det viktigste i skolen er gode, motiverte og kvalifiserte lærere som får tid til å være lærere. Det er Høyre opptatt av. Derfor ønsker vi høyere lærertetthet. Vi har vist ved flere budsjetter at vi ikke har fulgt Arbeiderpartiets linje med å redusere antall lærere. Hva er da alternativet. Vi legger ned to små skoler. Biristrand har f.eks. ca 11 elever per lærer. Disse resursene kan vi bruke på f.eks. Blomhaug som har ca 22 elever per lærer. Vi vil også få frigjort andre resurser som Høyre vil bruke til skole og oppvekst.

Et annet problem er at lærerne nå har for liten tid til å være lærere. Med både få lærerresurser og flere ikkepedagogiske oppgaver, blir det mindre tid til å kunne forberede, gjennomføre og evaluere undervisning. Høyre mener det er feil at skoleledelse og lærere skal være nødt til å skifte lyspærer og tømme søppel. De burde få rom til å kunne konsentrere seg om en av de viktigste oppgavene for samfunnet, gi barna det beste utgangspunktet som er mulig.

I perioden som har gått er det Høyre som har løftet frem problematikken med mobbing i skolen i kommunestyret. Vi ønsket oss et bedre og mer helhetlig system for å takle mobbesituasjoner i Gjøvik. Vi mente også at det skulle være et prinsipp at hvis én av partene måtte skifte skole var det mobberen, ikke offeret som skulle skifte.

Høyre har foreslått en helhetlig kvalitetsplan for skolen i Gjøvik. Kommunestyret er eier av skolene, og Høyre ønsker å være en aktiv eier. Dette har blitt stemt ned av de rødgrønne anført av Arbeiderpartiet. Det mest overraskende er at «skolepartiet» SV ikke ville være med på en sånn plan. Dette før vi i det hele tatt har diskutert innholdet i en slik plan. Min betraktning er at det er enklere å ikke ta ansvar enn å stå til ansvar for valgene en har gjort.

Så hvis du er opptatt av flere lærere i skolen, mindre mobbing, la lærere få være lærere og bedre kvalitet bør du stemme Høyre ved valget.

Erlend T. Gjølme