Kontakt

Adresse

Oppland Høyre, Ringveien 26
2815 GJØVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Gjøvik Høyre

Gjøvik Høyre ledes av Arne Birger Krokeide

Gjørvik Høyre vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse, og være et godt sted å bo for alle innbyggere.