Politikk

Gjøvik Høyre vil føre en politikk som fremmer et konkurransedyktig næringsliv med trygge arbeidsplasser, et bredt utdanningstilbud, gode barnehager og skoler, et levende kultur- og fritidstilbud, gode helsetjenester og omsorgstilbud.

Våre hovedsaker

Barnehage

Vi vil legge stor vekst på kvalitet og utvikling av innholdet i barnehagen, både for dagens barnehager og ved fremtidig utbygging.

Skole

Det er et mål at skoleresultatene i Gjøvik skal ligger over landsgjennomsnittet.

Idrett og kultur

Idrett og kultur skal bidra til trygge og gode oppvekstmiljøer, og fremmer go fysisk og mental helse blant barn og unge.

Næringsutvikling og vekst

Gjøvik Høyre mener tiden er moden for at det gode samarbeidet med de andre kommunene i regionen fører til en sammenslåing med flere av kommunene i regionen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her