Vår visjon

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Våre hovedsaker

Barn og unge

Tidlig innsats danner grunnlag for et godt liv til det beste for enkeltmennesket og samfunnet. Det fordrer samarbeid mellom alle som er involverte i barn og unges liv.

Frivillighet

Et aktivt, våkent og engasjert frivillighetsarbeid er helt avgjørende for tilbudet til folk i Gran. Frivillighet er ikke et supplement til offentlig virksomhet. Det er en grunnleggende del av menneskenes liv og virke og en forutsetning for et godt samfunn.

Trygge Gran

Høyre vil bekjempe årsakene til kriminalitet. Derfor vil Høyre satse på forebygging. En god skole, trygge oppvekstsvilkår med godt utbygde fritidstilbud er viktige deler av dette.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Høyres mål er at alle skal få gode og verdige omsorgstjenester med høy kvalitet. Høyre vil styrke den enkeltes valgfrihet og medbestemmelse i egen hverdag.

Se vår politikk

Gran

Innlandet

Kontakt

Harald Westby
Leder
Telefon: 90600810

Send oss en e-post

Aktuelt

Rune Meier

Ordførerkandidat Rune Meier

Rune er Gran Høyres ordførerkandidat. Han har de siste 8 årene vært en sentral politiker i Gran kommunestyre og kjenner kommunens...

Trond Avtjern

Det begynner å bli noen år siden han var leder i Oppland Unge Høyre, men i mellomtiden har vår 7. kandidat rukket å stå på lister for...

Våre folk