Aktuelt

Ber Gran kommune ta imot flere flyktninger

I en interpellasjon til kommunestyret oversendt Gran kommunes ordfører Knut Lehre (AP) i dag, ber Gran Høyre kommunestyret revurdere sitt vedtak i oktober 2014 om å redusere ambisjonene for bosetting av flyktninger i kommunen og heller øke årlig bosetting med 10 per år i årene 2015-2018 til 40 pr. år, i tillegg til familiegjenforeninger.  ...

Eivind Brænden

Gran Høyres leder står på 3. plass på kommunestyrelisten. Hva kan han tilføre kommunepolitikken i Gran?

Glade for penger fra regjeringen

Kommunene opplever lavere vekst i inntektene i 2015 enn forventet, mye grunnet lavere skatteinngang. Nå gir regjeringen Hadelandskommunene kompensasjon.   ...

Gran kommune som en attraktiv arbeidsgiver

Det er prisverdig at Fagforbundet vil hjelpe sine medlemmer med å anbefale dem hvilke partier de bør stemme, men vi tror nok at Gran Høyre selv er bedre egnet til å fortelle om vår arbeidsgiverpolitikk.

Hilde Bulling

En skattejurist i et parti som vil ha lavere skatter? Hilde Bulling vet hva hun snakker om når det gjelder tall og skatt! 

Kari-Anne Jønnes

Bli litt bedre kjent med vår Fylkesordførerkandidat og 2. kandidat i Gran - Kari-Anne Jønnes

Kristian Mellem

Det skal bygges litt der mannen på 9. plass befinner seg - om det er hus, bedrifter eller politikk - det er ikke så nøye, men det må skje noe

Oskar Sunde

Oskar er Gran Høyres ungdomskandidat og nummer 4 på listen. Han er opptatt av skole, idrett og vil etablere en ny kommune - Hadeland...

Pendlerglede

Mandag 11. mai la samarbeidspartiene frem Jernbanereformen «På rett spor». Tirsdag morgen møtte representanter fra Gran Frp og Gran Høyre togpassasjerer i Gran med kaffe for å markere starten på en ny og bedre jernbanehverdag. ...

Ordførerkandidat Rune Meier

Rune er Gran Høyres ordførerkandidat. Han har de siste 8 årene vært en sentral politiker i Gran kommunestyre og kjenner kommunens styrker og utfordringer godt....

Trond Avtjern

Det begynner å bli noen år siden han var leder i Oppland Unge Høyre, men i mellomtiden har vår 7. kandidat rukket å stå på lister for Høyre i Haugesund, Gjøvik, Østre Toten og på fylkestingslisten i Oppland før han i år står på liste i Gran for første gang. ...