Søk
Eivind Brænden

Eivind Brænden

Gran Høyres leder står på 3. plass på kommunestyrelisten. Hva kan han tilføre kommunepolitikken i Gran?
Jeg er innfødt granasokning og har bodd mesteparten av mitt liv på Gran. Jeg har en bachelor fra Norges handelshøyskole og jobber i dag som leder ved Nettpartner avdeling Hadeland. 

Etter skolegang jobbet jeg som controller i Oslo. Jeg har drevet egen bilforretning, Roa Auto, vært leder i Mobile Oslo og varehussjef på Maxbo. Jeg var også rådgiver i NAV en periode. En utrolig 
lærerik periode hvor jeg lærte mye om NAV, psykisk helse og næringsliv generelt på Hadeland.

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og interessen for å bidra i politikken ble en naturlig del av dette. Jeg er i dag foreningsleder i Gran Høyre, styreleder i en barnehage og medlem i en 
arbeidsgruppe som jobber for bedre samspill mellom skole og næringsliv på Hadeland.

Mine hjertesaker er skole og næringsliv. Frafall i skolen, dimensjonering av skoletilbud, kontakt med næringsliv, satsing på yrkesfag og etablering/støtte av virksomhet er noen områder som opptar meg.

Slik jeg ser det står Gran kommune foran et veiskille. Kommuneøkonomien er dårlig og skatteinntektene står ikke i stil til det stadig økende kostnadsnivået. Gran må ta noen tøffe valg. Jeg 
vil sammen med Gran Høyre bidra til å belyse hva vi konkret kan gjøre.

Hadeland som region ligger midt i smørøyet og alt ligger til rette for befolkningsvekst. Vi må legge ut tomter hvor folk vil bo og bygge boliger som folk vil ha. For næringslivet må vi tørre å utvikle områder  de vil etablere seg i, samt at vi må jobbe for å bli en JA-kommune. Den vesentligste faktoren tror jeg ligger i bedre vei, bane og bredbånd. Her har vi en jobb å gjøre.