Søk
Elisabeth Ruud

Elisabeth Ruud

Elisabeth står på 5. plass på Gran Høyres liste - bli kjent med henne her!

Hei! Jeg heter Elisabeth Ruud og er 30 år. Er oppvokst på Jaren, og bor nå på Gran. Har bodd hele livet på denne flotte bygda, med ett lite unntak av 10 måneder for 12 år siden.

Jeg har en bachelor i vernepleier, med en fagutdannelse som omsorgsarbeider i bunn. Har jobbet innen helse/omsorgstjenester i over 12 år nå, hovedsak her på Hadeland!

For tiden er jeg faglig ansvarlig i en kommunal bolig innenfor tilrettelagte tjenester samt at jeg jobber ved en barneskole, begge tilhørende Gran kommune. Sistnevnte kun ut januar, da starter jeg opp ved Røysumtunet, en privat diakonal stiftelse her i Gran.

 

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og hatt ulike verv i skole og jobbsammenheng. Har mange år bak med som styremedlem i Gran Høyre, og har vært varamedlem til Kommunestyret i inneværende periode.

Jeg ser viktigheten av å engasjere seg for at det skal skje en utvikling.

Har stor tro på at bygda vår kan bli ett enda bedre sted der flere velger å etablere seg/bli boende, studere, arbeide og blir gamle i. Men for at dette skal skje så må vi kunne gi innbyggerne gode barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester, arbeidsplasser og fritidstilbud. I tillegg må vi ha en god infrastruktur. 

De sakene jeg engasjerer meg ekstra for er helse-og omsorg og barnehage. Som nevnt må det finnes gode tilbud i Gran, og det til det beste for de som både benytter seg av tjenesten men også de for de som arbeider i disse.