Søk
Rune Meier

Glade for penger fra regjeringen

Kommunene opplever lavere vekst i inntektene i 2015 enn forventet, mye grunnet lavere skatteinngang. Nå gir regjeringen Hadelandskommunene kompensasjon.   

Det er en godt innarbeidet praksis at kommunesektoren får beholde merskatteinntekter i år hvor skatteinntektene er høyere enn antatt. Dette er i tråd med at det skal være reelt innhold i det lokale selvstyret. De siste ti årene har skatteinntektene vært om lag 20 milliarder høyere enn antatt.

Regjeringen styrker kommunene med ekstra bevilgninger gjennom revidert nasjonalbudsjett som blir offentliggjort 12.05. Det kommer Hadelandskommunene til gode, som alle får 1 million kroner hver.

Det er de lokale ordførerkandidatene til Høyre glade for.

-     Dette er kjempebra, sier Rune Meier i Gran Høyre. Dette kommer godt med, men skal vi få en bedre økonomi på lang sikt må vi ha en bedre styring enn det vi har i dag. Det er i kommunene velferden leveres og det krever at vi er i stand til å levere. Dette gjør oss i stand til å tilby enda bedre tjenester.

-     Jeg er veldig glad for at regjeringen ser at det er fornuftig å styrke kommuneøkonomien i år, sier Lasse Lehre i Lunner Høyre. I Lunner så vi forrige uke at vi ikke klarer å nå målene våre i de tjenestene som er aller viktigst, som barnevern og helsestasjonen. Høyre har foreslått en styrkning av begge disse tjenestene, men blitt nedstemt. Dette gir oss en ny mulighet, som jeg håper kommunestyret blir med på å gripe.

-     Regjeringen har lyttet til kommunene, og på tross av at det ikke er normalt å kompensere kommunene for lavere skatteinntekter foreslår regjeringen en styrking av kommuneøkonomien midtveis i året. Det er veldig positivt og betyr at vi kan prioritere barnehager, omsorg og skole enda mer i kommunene våre, sier Geir Olsen i Jevnaker Høyre.