Søk

Hilde Bulling

En skattejurist i et parti som vil ha lavere skatter? Hilde Bulling vet hva hun snakker om når det gjelder tall og skatt! 

Hei! Jeg heter Hilde Bulling og er 44 år. Jeg er oppvokst på Granavoll og har bodd 10 år i Oslo i forbindelse med studier og jobb. I 2001 flyttet jeg tilbake til Gran hvor jeg fortsatt bor, med unntak av  et seks måneders opphold i Florø i 2008. Jeg er skilt og har to barn. Jeg er jurist (cand.jur) fra Universitetet i Oslo og har regnskap 1 og 2 fra Høyskolen i Hedmark. Jeg jobber i dag som seniorskattejurist i Skatt øst Oslo, men har kontorsted på Gran.

 

Jeg har tidligere arbeidet med utlendingsrett  ved Oslo politidistrikt, bevillingsseksjonen og utlendingsseksjonen. Jeg har også jobbet i Utlendingsdirektoratet.

Siden 2001 har jeg jobbet med skatterett i skatteetaten henholdsvis ved Hadeland likningskontor, Skatt vest Florø, Skatt øst Gran/ Oslo.

 

Gran er et flott sted å bo med nærhet til naturen, gode oppvekstsvilkår for barn og unge og kort vei til Gardermoen og Oslo. Det var et bevisst valg fra min side å flytte tilbake til Gran. Det var her jeg ville at barna mine skulle vokse opp. Men Gran kan bli enda bedre. Vi må verne om de arbeidsplassene vi har og skape nye arbeidsplasser. Reisetiden til Oslo kan gjøres enda kortere ved bedre vei og bane. Vi har et yrende kulturliv, bra idrettsanlegg og mange aktivitetstilbud for barn. Dette må vi ta vare på. Barna er fremtiden og vi må jobbe sammen for å beholde faglig dyktige lærere og involvere foreldre og elever for å få skape et bra skolemiljø. Vi må fortsette med å gjøre Gran til et attraktivt sted å bo, og tilrettelegge for nye virksomheter for å sikre  skatteinntekter inn i kommunekassa.