Søk
Kari-Anne

Kari-Anne Jønnes

Bli litt bedre kjent med vår Fylkesordførerkandidat og 2. kandidat i Gran - Kari-Anne Jønnes
Jeg er Kari-Anne. Født og oppvokst på Bleiken hvor jeg nå bor med 2 fine jenter på 4 og 10 år, en veldig flott mann, 4 bikkjer og en gammel, snill katt. Jeg har utdanningen min fra Sveits og har i tillegg bodd i Tyskland, på Voss, i Moss, i Bjoneroa og et år i Lunner som vi jo skal slå oss sammen med. 

Jeg var aktiv i ungdomspolitikken fra 89-92. I 2007 ble jeg valgt inn i kommunestyre og planutvalg i Gran, jeg takket ja til gjenvalg i 2011 og synes det er så givende og så interessant å drive med politikk at jeg gjerne vil være med også de neste fire årene. Jeg har vært leder i Gran Høyre, nå er jeg politisk nestleder i Oppland Høyre. I 2011 ble jeg folkevalgt også på fylkesnivå og sitter nå på fylkestinget og i komité for utdanning og kompetanse. Det er veldig interessant og et verv jeg trives godt i. I november 2014 ble jeg nominert som Oppland Høyres fylkesordførerkandidat for 2015. 

Jeg betalte skatt første gang som 14-åring og har etter det hatt ulike jobber. Etter endt utdanning har jeg jobbet som restaurantsjef, salgssjef, markedssjef og daglig leder (import av vin og brennevin). De siste årene har jeg hatt noe redusert arbeidsevne men har skjøttet flere verv i tillegg til politikken og familien. Jeg har også jobbet med noen prosjekter, sist for NOBIO. 

Jeg driver med politikk fordi jeg vil gjøre en forskjell. Jeg vil være med å påvirke i hvilken retning vi skal styre samfunnsutviklingen. Det aller viktigste for meg er mangfold. Mangfold er nøkkelen til suksess. Det er i møtet mellom mennesker utviklingen skjer og fremtiden skapes. En god skole er det beste sosialpolitiske virkemiddelet samfunnet rår over. Å utvikle en god skole der alle elever får utvikle sitt potensiale til fulle er vår sikreste investering i fremtiden. Jeg er opptatt av at når vi som politikere tar beslutninger om fremtidens skole, så skal de være basert på kunnskap og forskning, ikke på følelser og tradisjon. 

At jeg valgte meg Høyre begrunner jeg på samme måte som Jo Benkow i sin tid gjorde: "Jeg velger meg Høyre fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes." 

Når jeg har fri vil jeg helst være sammen med familien min, lese masse bøker og gå lange turer.