Søk

Oskar Sunde

Oskar er Gran Høyres ungdomskandidat og nummer 4 på listen. Han er opptatt av skole, idrett og vil etablere en ny kommune - Hadeland

·         Skole – Det er viktig å fokusere på kvalitet før plassering.

·         Idrett – Idrett er nr. 1 forebyggende tiltak for å unngå helseproblemer. Det å utvikle idrett på Hadeland er også en viktig faktor for befolkningsvekst

·         Kommunereform – Samarbeid er gull, jeg mener større kommuner gir større økonomisk fleksibilitet. Jeg mener også det å se mot Akershus vil gi fordeler for Hadeland.