Søk
Rune Meier

Ordførerkandidat Rune Meier

Rune er Gran Høyres ordførerkandidat. Han har de siste 8 årene vært en sentral politiker i Gran kommunestyre og kjenner kommunens styrker og utfordringer godt.

Beskriv deg selv som politiker

Som politiker utfordrer jeg antagelser og er villig til å prøve ut nye idéer. 
Gran Høyre står for klare alternativer og mål. Som ordfører vil jeg jobbe for å ta vare på de mange kvalitetene i Gran og samtidig gripe mulighetene til å gjøre Gran til et enda bedre sted å bo, drive eller starte ny virksomhet.

Hvorfor bør folk stemme på Høyre?

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele kommunens befolkning. Høyre vil føre en politikk som i størst mulig grad setter folk i stand til å lykkes. Høyre er glad i Gran, og vil jobbe for å bruke de mulighetene som kommer gjennom vekst og utvikling, til å gjøre Gran til et enda bedre sted for befolkningen.

Gran har utviklet seg i negativ retning de siste 4 årene, og vi har behov for å skape positivitet og vekst i kommunen.

 

Hvilke saker er viktigst for ditt parti?

·         Vi vil at kommunen skal møte alle initiativ med en "JA-holdning" og en rask og effektiv saksbehandling      

·         Kommunen skal være der når du trenger det mest. Når du er liten og sårbar, når du er syk og når du blir gammel.

·         Vi vil gi alle lærere mulighet til å ta videreutdanning

Hva vil ditt parti endre i løpet av de neste fire årene?

·         Vi vil fjerne eiendomsskatten i Gran

·         Vi vil etablere Hadeland kommune sammen med Lunner

·         Vi vil ha flere yrkesgrupper som helsesøstre, skolepsykologer og vernepleiere inn i skolen, slik at lærerne kan prioritere undervisning


Hva er den største utfordringen for kommunen din? Hva vil du gjøre for å endre det?

Med dagens styre i Gran, ser vi at kommunen styres i en retning hvor kutt i tjenester, nedleggelse av sykehjemsplasser, redusert bemanning osv. er svaret på utfordringene. Derfor vil  utfordre antagelser og er villig til å prøve ut nye ideer. Jeg vil prioritere frivilligheten og de som har størst behov for tjenester.