Søk

Trond Avtjern

Det begynner å bli noen år siden han var leder i Oppland Unge Høyre, men i mellomtiden har vår 7. kandidat rukket å stå på lister for Høyre i Haugesund, Gjøvik, Østre Toten og på fylkestingslisten i Oppland før han i år står på liste i Gran for første gang. 

Jeg er 33 år gammel, og har tilbragt mine barne- og ungdomsår på et lite småbruk oppi Moen.

Jeg har fagbrev innen radiokommunikasjonssystemer, og har jobbet innenfor mobilbransjen de siste 15 årene.

På fritiden interesserer jeg meg for fotball, ski, musikk, friluftsliv, forskning og teknologi, og selvfølgelig - politikk.

Hadeland ble midlertidig forlatt for 12 år siden, da jeg flyttet til Gjøvik på grunn av jobb. Der i distriktet jobbet jeg for Telenor, Euronics og MobilData.

Politikken har opptatt mye av min tid, og jeg har hatt diverse verv i Unge Høyre både lokalt på Hadeland og Gjøvik, samt regionalt gjennom Oppland Unge Høyre. Der har jeg blant annet vært både 
valgkampansvarlig, nestleder, og leder. I tillegg har jeg tidligere vært listekandidat for Oppland Høyre, Gjøvik Høyre, Østre Toten Høyre, og nå sist Haugesund Høyre. 

I 2008 flyttet jeg til Haugesund, og var daglig leder for NetCom-butikken på Amanda frem til 2013. Da flyttet jeg "hjem", og var samtidig ønsket videre i NetCom-systemet. Som en konsekvens av dette rakk jeg både å drive NetCom på Hamar, starte en butikk på Lillehammer for NetCom, før ferden nå har endt opp hos Telenorbutikken på Gran hvor jeg forøvrig stortrives.

En av mine viktigste drivkrefter for å komme hjem til Hadeland, er nettopp dette med å engasjere meg i lokalmiljøet og politikken.
Hjertet mitt brenner - og har alltid brent - for Hadeland. Jeg ønsker derfor å bidra i størst mulig grad for lokalsamfunnet, på en mest mulig positiv måte. Mitt mål er at Hadeland fremdeles skal beholde sin unike historie og identitet, samtidig som vi må møte morgendagens utfordringer på en mest mulig konstruktiv og positiv måte.

Arbeidsplasser i form av tilrettelegging for økt verdiskapning lokalt er essensielt - og vil bli stadig viktigere for lokalsamfunnet i årene som kommer. Vi må etterstrebe å være et interessant sted for nyetableringer. Dernest må vi være proaktive, og samtidig kunne tilby gode lokasjoner i forhold til disse.

Det må tilrettelegges videre for å skape det beste utgangspunktet for skolene på Hadeland. Her er det avgjørende å ha fokus på elevenes læringsutbytte fra ung alder, og det er en politisk oppgave å kunne tilrettelegge for nettopp dette. Målet må være å utstyre dyktige mennesker i klasserommene med de riktige verktøyene, som samtidig har både kapasitet og kompetanse til å se hver enkelt elev. Derav er det også kritisk at man har en dyktig og kompetent ledelse ved hver enkelt barneskole som forstår behovene, og således ser menneskene i form av både elever, foresatte og lærere.

Helse og omsorg må samtidig alltid være i fokus. Det verste jeg ser og hører om - og som virkelig gjør meg fysisk kvalm - er uverdig behandling av alle eldre som er pleietrengende.At våre eldre som er pleietrengende skal få oppleve glede og meningsfulle øyeblikk i sin siste fase av livet må være en selvfølge i dagens Norge.

I bunn og grunn ønsker jeg meg altså et lokalsamfunn som er tuftet på lokal forankring og identitet, samtidig som vi må tørre å tenke litt nytt. Dette for å sikre at Hadeland også i fremtiden skal være et attraktivt og trygt sted å bosette seg i generasjoner fremover, både for våre barn, og barnebarnas barnebarn.

Lokalpatriotisk hilsen fra Trond.