Kontakt

Adresse

v/ Vegard Øftstaas, Veistengutua 47 A
2770 JAREN

Våre folk

Se våre politikere

Om Gran Høyre

Gran Høyre ledes av Vegard Øfstaas

Gran er i rivende utvikling, med nye skoler og idrettsanlegg - og snart får stamveien gjennom kommunen ny trasé som åpner for videre utbygging og vekst. Høyre har løsningene som skal til for å fortsette denne utviklingen. Videre vekst og gode tjenester krever gode løsninger. Høyres løsninger vil sikre fortsatt fremgang. I denne jobben trenger vi tydelige politikere som VIL noe, TØR noe og som ser muligheter, ikke begrensninger. Sammen skal vi være stolte av Gran.