Vår visjon

Jevnaker – utvikling og vekst - med Høyre. Vi jobber for deg. Med Høyre ved roret vil nye tiltak bli gjennomført.

Våre hovedsaker

Kommunen

Kommunen må ha god økonomistyring og driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommunens eiendommer, bygg, vei, vann og avløp.

Jevnakerskolen

Den gode skolen skal gi elevene optimalt utbytte av skolegangen.

Jevnakerbarnehagen

I våre barnehager skal barna oppleve trivsel, lek, læring og mestring.

Ringeriksbanen

Høyre arbeider aktivt lokalt og i regjering for realisering av E16 og Ringeriksbanen snarest mulig.

Se vår politikk

Jevnaker kommune

Oppland

Kontakt

Geir Olsen
Leder
Telefon: +4797193906

Rangdi Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Send oss en e-post

Aktuelt

Våre folk