Kontakt

Adresse

Oppland Høyre, Ringveien 26
2815 GJØVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Jevnaker Høyre

Jevnaker Høyre ledes av Geir Olsen

Jevnaker – utvikling og vekst - med Høyre. Vi jobber for deg. Med Høyre ved roret vil nye tiltak bli gjennomført. Mindre byråkrati gir flere og bedre ideer til et godt samfunn å leve i - SAMMEN! Høyre Jevnaker ønsker å skape nye verdier – ikke drive brannslukning, tape eller kun vedlikeholde det gamle. Arbeid skaper arbeid. Flere små sentrumsnære etableringer. Lettere å pendle. Bedre å bo. Mere skattelette. Bort med eiendomsskatt og dyre bompengeringer for indre områder.