Politikk

Høyre Jevnaker ønsker å skape nye verdier – ikke drive brannslukning, tape eller kun vedlikeholde det gamle.

Våre hovedsaker

Kommunen

Kommunen må ha god økonomistyring og driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommunens eiendommer, bygg, vei, vann og avløp.

Jevnakerskolen

Den gode skolen skal gi elevene optimalt utbytte av skolegangen.

Jevnakerbarnehagen

I våre barnehager skal barna oppleve trivsel, lek, læring og mestring.

Ringeriksbanen

Høyre arbeider aktivt lokalt og i regjering for realisering av E16 og Ringeriksbanen snarest mulig.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram