Kontakt

Adresse

Øvre Torvgate 3
2815 GJØVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Oppland Høyre

Oppland Høyre ledes av Svein Håvar Korshavn

Våre beste egenskaper som politisk parti er åpenhet, fremtidstro, ønske om gode løsninger og evne til å prioritere det viktigste først. Vi vil søke samarbeid med partier som bidrar til å styrke Høyres grunnleggende verdier og løsninger i samfunnet. I Oppland fylkesting vil vi samarbeide med de andre ikke-sosialistiske partiene. Høyre mener fylkeskommunene bør legges ned, men så lenge fylkeskommunen består vil Høyre delta med full tyngde og seriøsitet til beste for innbyggerne og samfunnet.