Vår visjon

Lesja skal være JA-kommune! Lesja kommune er ein unik stad å bu - bygda har det meste vi treng; trygge oppvekstkår i eit flott natur- og kulturlandskap med nokre av Noregs beste skular, gode helse- og omsorgstilbod, arbeid med trafikktryggleik og eit rikt kulturliv.

Våre hovedsaker

Næringsutvikling

Kommunen skal ha en JA-holdning - alltid positivt innstilling som utgangspunkt til private tiltakshavarar og utvikling

Auka sjølråderett og lokal forvaltning

Lesja Høgre vil styrke den einskilde si molegheit for å bestemme over eige liv og setje enkeltmenneske sitt behov i sentrum når det gjelder kommunal og statleg tenestetilbod.

Økonomi

Lesja kommune skal ha same kostnadsnivå på drift som samanliknbare kommunar.

Oppvekst, kultur, helse, sosial

Alle i Lesja kommune skal føle seg trygge på rask hjelp i form av god akuttberedskap.

Se vår politikk

Lesja kommune

Oppland

Kontakt

Hanne Alstrup Velure
Leder
Telefon: 92432100

Rangdi Wetterhus Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Send oss en e-post

Våre folk