Kontakt

Adresse

Oppland Høyre, Ringveien 26
2815 GJØVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Lillehammer Høyre

Lillehammer Høyre ledes av Oddvar Møllerløkken

Lillehammer Høyre vil i perioden 2015-2019 arbeide for en rekke saker som er viktige for innbyggere i Lillehammer. Høyre vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi er en forutsetning for alt kommunen gjør, for vekst og utvikling, og for langsiktige trygge arbeidsplasser. Vi ønsker at Lillehammer skal være en Ja-kommune – en kommune som støtter opp om initiativ og om frivillig sektor. En kommune der næringsutvikling er i fokus, og der alle innbyggere føler at initiativ er velkomment. Lillehammer Høyre arbeider for sykehus på Lillehammer. Sykehuset er viktig for Lillehammer – det gir jobbmuligheter for regionens innbyggere og trygghet for et godt behandlingstilbud. Høyre legger til rette for utvikling av sykehuset og arbeider for å opprettholde og styrke et komplett akuttsykehus på Lillehammer.