Vår visjon

Lunner Kommune skal være i forkant av den utviklingen vi ønsker og venter

Våre hovedsaker

Økonomi

Lunner skal styres etter prinsipper som muliggjør vekst og gir sunn økonomi. Dette er en forutsetning for å kunne redusere i eiendomsskatten.

Barn og unge

Lunner skal ha trygge oppvekstvilkår og en skole som gir muligheter for alle.

Omsorg

Lunner skal tilby omsorgstjenester som gir livskvalitet og utvikling, og som er tilpasset hver enkelt brukers livssituasjon.

Friville lag og foreninger

Et levende kulturliv og en aktiv frivillighet er en forutsetning for et godt samfunn og en god oppvekst. Lunner skal ha et bredt tilbud av aktiviteter, spesielt for barn og unge.

Se vår politikk

Lunner kommune

Oppland

Kontakt

Kai Roar Dahl
Leder
Telefon: +4798250902

Rangdi Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Aktuelt

Hva mener Lunner Høyre

Lurer du litt på hva vi i Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre?...

Våre folk