Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Kvalitet i omsorgen

Eldre som vil skal få bo hjemme lengst mulig, gjennom bedre hjemmetjenester og blant annet økt bruk av velferdsteknologi.

Kunnskap i skolen

Vi skal jobbe for et tettere samarbeid mellom SFO på skolene og idretten , andre lag og foreninger.

Trygge arbeidsplasser

Vi vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi er en forutsetning for alt kommunen gjør, en forutsetning for vekst og utvikling, og en forutsetning for langsiktige trygge arbeidsplasser.

Se vår politikk

Øyer kommune

Oppland

Kontakt

Anne Kristine Aronsveen
Leder
Telefon: 91738552

Rangdi Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Våre folk