Politikk

Vi i Øyer Høyre er alltid løsningsorienterte, og vil ha best mulig tjenester igjen for de midlene vi har til rådighet. Vi ønsker godt samarbeid med de andre partiene og med de kommunene det er naturlig å samarbeide med. Kunnskap om nåtid og prognoser for utviklingen av samfunnet de neste 25 år skal danne grunnlaget for kommunestrukturen. Øyer Høyre mener endring i kommunestruktur er fremtidsrettet.

Våre hovedsaker

Kvalitet i omsorgen

Eldre som vil skal få bo hjemme lengst mulig, gjennom bedre hjemmetjenester og blant annet økt bruk av velferdsteknologi.

Kunnskap i skolen

Vi skal jobbe for et tettere samarbeid mellom SFO på skolene og idretten , andre lag og foreninger.

Trygge arbeidsplasser

Vi vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi er en forutsetning for alt kommunen gjør, en forutsetning for vekst og utvikling, og en forutsetning for langsiktige trygge arbeidsplasser.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her