Kontakt

Adresse

Oppland Høyre, Ringveien 26
2815 GJØVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Øystre Slidre Høgre

Øystre Slidre Høgre ledes av Terje Steinsrud

Vi vil jobbe for kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen og forvaltning av ressursene og miljøet til felles nytte og glede. Vi står for en helhetlig, langsiktig og ansvarlig politikk. Høyre er opptatt av virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Selv om mange har det bra i dag er det fortsatt mye som kan bli bedre. Norge trenger nye ideer og bedre løsninger. Høyre i regjering er i full gang med å heve kvaliteten i skolen, redusere køene i helsevesenet, bygge ut vei og kollektivtransport smartere og raskere og styrke konkurransekraften vår.