Politikk

Vi vil jobbe for kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen og forvaltning av ressursene og miljøet til felles nytte og glede. Vi står for en helhetlig, langsiktig og ansvarlig politikk. Høyre er opptatt av virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker.

Våre hovedsaker

Vi vil skape trygge arbeidsplasser

Vi vil jobbe målrettet for å legge til rette for nye arbeidsplasser og etablering av nye næringer i kommunen.

Kunnskap i skolen

Vi vil arbeide for å styrke lærlingetilbudet og at kommunen skal gå foran i dette arbeidet. Vi vil også styrke videregående opplæring i Valdres.

Kvalitet i omsorgen

Vi mener at å bygge et nytt omsorgstun med institusjonsplasser er en av kommunens viktigste oppgaver i de kommende årene.

Raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk

Vi ønsker gang- og sykkelveg gjennom hele kommunen og vil jobbe for at E16 skal følge den foreslåtte traseen gjennom Øystre Slidre.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her