Politikk

Våre beste egenskaper som politisk parti er åpenhet, fremtidstro, ønske om gode løsninger og evne til å prioritere det viktigste først.

Våre hovedsaker

Brukervennlig, effektiv og moderne fylkeskommune

Økonomien er helt avgjørende for at Oppland fylkeskommune skal gi et godt og bredt tjenestetilbud.

Regional utviklingsaktør

Oppland Høyre vil ivareta og fremheve de ulike regionenes naturlige fortrinn og forskjellige utviklingspotensial.

Samferdsel

God kommunikasjon er blant de viktigste faktorer som bestemmer befolknings- og næringsutviklingen i et fylke som vårt, med store avstander og varierende folketetthet.

Energi, miljø og klima

Klimautfordringen er global, men løses best lokalt. Høyres klima- og miljøpolitikk er basert på et konservativt syn om lokal forvaltning og føre-var prinsippet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram