Vår visjon

Vi vil skape trygge nærmiljø gjennom å støtte lag og foreninger som fremmer kontakt og forståelse mellom mennesker.

Våre hovedsaker

Trygge lokalsamfunn

Kommunen skal sørge for rask og god hjelp til barn og unge som trenger det.

Kunnskap i skolen

Alle lærere skal få rett til etter- og videreutdanning.

Kvalitet i omsorgen

Gi pleietrengende den nødvendige hjelp til et verdig liv.

Bedre og tryggere veier

Utbedre og trygge våre lokalveier og skoleveier

Se vår politikk

Ringebu kommune

Oppland

Kontakt

Marit Todal
Leder
Telefon: 90574378

Rangdi Wetterhus Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Våre folk