Politikk

Høyre i Ringebu ønsker å gi sine innbyggere en trygg fremtid med gode skoler og en god omsorg for alle. Ringebu Høyre vil gi deg muligheter for utvikling til det beste for deg selv og andre.

Våre hovedsaker

Trygge lokalsamfunn

Kommunen skal sørge for rask og god hjelp til barn og unge som trenger det.

Kunnskap i skolen

Alle lærere skal få rett til etter- og videreutdanning.

Kvalitet i omsorgen

Gi pleietrengende den nødvendige hjelp til et verdig liv.

Bedre og tryggere veier

Utbedre og trygge våre lokalveier og skoleveier

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her