Kontakt

Adresse

Oppland Høyre, Ringveien 26
2815 GJØVIK

Om Sel Høyre

Sel Høyre ledes av Sigurd Magne Riise

Sel Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.