Vår visjon

Vi vil arbeide for at Sør- Aurdal kommune skal stimulere til bosetting i hele kommunen med nærhet til gode offentlige tjenester til alle.

Våre hovedsaker

Et levende næringsliv

Vi vil være en god medspiller og føre gode dialoger med næringslivet. Bidra til å arrangere årlige kontaktmøter mellom næringslivet, kommunen og politikere.

Markedsføring og utvikling

Vi vil arbeide for synliggjøring av Sør-Aurdal som et godt sted å arbeide, bo og tilbringe sin fritid.

Helse og omsorg

Vi vil arbeide for å sikre videreføring og videreutvikling av gode tjenester og tjenestesteder innen helse og omsorg.

Skole og Barnehage

Vi vil ha skoler med aktive elever og gode muligheter for fysisk aktivitet.

Se vår politikk

Sør Aurdal kommune

Oppland

Kontakt

Magnhild Huseby Bolstad
Leder
Telefon: 95457045

Rangdi Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Våre folk