Politikk

Alle skal bo i et trygt og trivelig lokalsamfunn. Det er en grunnleggende rettighet å være trygg i eget hjem og man skal kunne ferdes trygt i kommunen, uten å frykte kriminalitet. Vi vil arbeide for at Sør- Aurdal Kommune skal være et trygt sted å bo. Lokalt næringsliv og verdiskaping er viktig fordi folk trenger arbeid og kommunen trenger skatteinntekter. Vi vil at Sør-Aurdal kommune skal bidra til et levende næringsliv.

Våre hovedsaker

Et levende næringsliv

Vi vil være en god medspiller og føre gode dialoger med næringslivet. Bidra til å arrangere årlige kontaktmøter mellom næringslivet, kommunen og politikere.

Markedsføring og utvikling

Vi vil arbeide for synliggjøring av Sør-Aurdal som et godt sted å arbeide, bo og tilbringe sin fritid.

Helse og omsorg

Vi vil arbeide for å sikre videreføring og videreutvikling av gode tjenester og tjenestesteder innen helse og omsorg.

Skole og Barnehage

Vi vil ha skoler med aktive elever og gode muligheter for fysisk aktivitet.