Politikk

Alle skal bo i et trygt og trivelig lokalsamfunn. Det er en grunnleggende rettighet å være trygg i eget hjem og man skal kunne ferdes trygt i kommunen, uten å frykte kriminalitet. Vi vil arbeide for at Sør- Aurdal Kommune skal være et trygt sted å bo. Lokalt næringsliv og verdiskaping er viktig fordi folk trenger arbeid og kommunen trenger skatteinntekter. Vi vil at Sør-Aurdal kommune skal bidra til et levende næringsliv.

Våre hovedsaker

Et levende næringsliv

Vi vil være en god medspiller og føre gode dialoger med næringslivet. Bidra til å arrangere årlige kontaktmøter mellom næringslivet, kommunen og politikere.

Markedsføring og utvikling

Vi vil arbeide for synliggjøring av Sør-Aurdal som et godt sted å arbeide, bo og tilbringe sin fritid.

Helse og omsorg

Vi vil arbeide for å sikre videreføring og videreutvikling av gode tjenester og tjenestesteder innen helse og omsorg.

Skole og Barnehage

Vi vil ha skoler med aktive elever og gode muligheter for fysisk aktivitet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her