Kontakt

Adresse

Arvid Lillerud
7130 BREKSTAD

Leter du etter en spesiell person?

Se våre politikere

Om Ørland Høyre

Ørland Høyre ledes av Tom Myrvold

Vi tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar. Et trygt og livskraftig lokalsamfunn utvikles best gjennom å gi innbyggerne handlingsrom og muligheter. Politikken skal være en medspiller i innbyggernes innsats for å utvikle et godt lokalsamfunn - ikke en motspiller. Vi vil slippe alle gode krefter til for å løse oppgavene til fellesskapets beste. Deltakelse skaper nærhet, kreativitet og et inkluderende lokalsamfunn.

Les mer om vår politikk og hjertesaker