Oslo Senior Høyre

De ordinære medlemsmøtene i Oslo Senior-Høyre er åpne for alle interesserte. Inviter gjerne med venner og bekjente. På møtene er det en enkel bevertning.

Andre møter og turer:
Til våre øvrige møter og turer er det nødvendig med påmelding. Inviter gjerne venner og bekjente med på turene også.

Styret

Leder:Grete Horntvedt grete.horntvedt@hotmail.com
Nestleder:Per H. Christiansen phenry@online.no
Medlem:Annicken Elisabeth Sogn annikk-e@online.no
Medlem:Elenor Holter elewh@online.no
Medlem:May-Brit Bastiansen ma.bastiansen@gmail.com
Medlem:Sidsel Kjeldaas Salte sidsel.kjeldaas.salte@gmail.com  
Medlem:Kjell Løvold kjlovold@icloud.com
Medlem:Steinar Nord steinar@eptec.no
Medlem:      Aina Kristin Sandstrøm ainasandstrom@live.com
Varamedlem:Ruth Lilian Brekkerulbrekk@online.no
Varamedlem:Anders Larmerud anders.larmerud@gmail.com
Varamedlem:Olaf Steneolafst@online.no