Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en usosial og urettferdig skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Det er dyrt nok å bo i Oslo fra før. Høyre sier nei til eiendomsskatt på folks hjem!

Å innføre eiendomsskatt slik Ap-byrådet gjorde, var å skyve politiske problemer over på innbyggerne. Høyre vil redusere utgiftsveksten, men ikke kutte i tjenestene. Høyre klarer å prioritere eldreomsorg, skole, barnehage og kollektivtrafikk samtidig som vi finner rom for å kutte i eiendomsskatten.

Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 var ugyldig, og dommen viser at Ap-byrådet har opptrådt uprofesjonelt og hastet igjennom en ulovlig eiendomsskatt. Det er bra at innbyggerne som måtte betale eiendomsskatt for 2016 får pengene sine tilbake – det skulle bare mangle.

Oslo Høyre vil:

  • Avvikle eiendomsskatten så raskt som mulig. For bolig skal dette skje i løpet av kommende bystyreperiode.