Aktuelt

Vi ønsker Østfoldingene et spennende 2019!

2018 går mot slutten og det nærmer seg både jul og ett nytt ubrukt år. Dette året og denne stortingssesjonen har vært preget av en rekke saker som først og fremst ikke har handlet om politikk; byggesak på Stortinget, «Me Too», fylkesårsmøter i Krf, reiseregninger, bonuspoeng, mobiltelefoner som ikke burde vært med på utenlandsreiser. ...

Vær stolt av vår politikk og våre løsninger!

2018 nærmer seg slutten og nå i desember har vi på Stortinget behandlet statsbudsjettet. For min del har fokuset vært på kultur, frivillighet, media og de svakeste blant oss. Min lille julehilsen her handler om det siste. ...

Matsikkerhet i fremtiden

Verden har blitt mindre forutsigbar. Klimaendringer og geo- og handelspolitikk kan på sikt føre til endrede forutsetninger når det gjelder matsikkerhet. ...

Østfold-kulturens plass i regionreformen

Ann-Jorid Pedersens har i avisen uttrykt bekymring for Østfold-kulturens fremtid i regionreformen. Hun baserer bekymringen på ikke-vedtatte forslag, og ser helt bort fra at en ny og sterk region kan danne grunnlag for en revitalisering og styrking av kulturen i både Østfold, Akershus og Buskerud. ...

Takk til alle kommuneansatte!

I disse dager er det mange kommuner som jobber med å slå seg sammen med nabokommunen sin. 5 kommuner i Indre Østfold ( Trøgstad, Eidsberg, Askim, Spydeberg og Hobøl og 2 i Mosseregionen; Rygge og Moss. ...

Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen for Viken Høyres fylkestingsgruppe innstiller følgende på topp tre: Anette Marie Solli fylkesrådslederkandidat, Bærum Tore Opdal Hansen fylkesordførerkandidat, Drammen Simen Nord, Moss ...

Alfabetisk kandidatliste til fylkestingsvalget 2019

Nominasjonskomiteen for Viken Høyres fylkestingsliste har lagt frem en alfabetisk kandidatliste. I tidsrommet 1.-20.oktober skal kommuneforeningene i Akershus, Buskerud og Østfold avholde prøvenominasjoner. Den 2. november offentliggjør nominasjonskomiteen sitt forslag til valgliste. Nominasjonsmøtet avholdes lørdag 17.november på Sundvolden Hotell. ...

Høyre største parti i Viken

På en meningsmåling for fylkestingsvalget i nye Viken får Høyre en oppslutning på hele 32,8%! 1000 personer fra Akershus, Buskerud og Østfold er intervjuet i målingen som viser at Høyre er det klart største partiet, samtidig som Arbeiderpartiet går kraftig tilbake. Høyre er med dette for første gang større enn Arbeiderpartiet....

Ja til Østfold – Ja til Viken – nei til sutring!

Trygve Slagsvold Vedum (SP) bruker store og kraftfulle ord med negativt fortegn når han omtaler Viken fylkeskommune. Det er helt greit å ha forskjellige meninger om en sak, spesielt som stortingsrepresentant. Det skaper gode meningsutvekslinger som kan gi bedre løsninger. En gang må imidlertid argumentasjonen fra et mindretall mot hva Stortinget en gang har vedtatt, ta slutt! ...

Uansvarlig av Ap å skulle stanse fellesnemndas arbeid

Et stort mindretall i Fellesnemnda med fylkesordfører Anette Solli i spissen har i dag stanset et ikke-utredet forslag om å stanse arbeidet til fellesnemnda for nye Viken. Hun mener at det ville vært uansvarlig å fatte en slik beslutning over bordet.  ...

Den lange, varme sommeren

Året 2018 vil bli husket på grunn av den lange, varme, solfylte og tørre sommeren fulgt av mangel på vann og mange branner. Forskere forteller oss at vi må belage oss på mer ekstremvær gradvis i årene som kommer. Et endret klima vil påvirke alle aspekter av våre liv. Dette må vi som enkeltpersoner og myndighetene ta høyde for når vi legger planer. ...

En blomstrende reiselivsnæring

Denne uken la Statistisk sentralbyrå frem tallene for overnattingsnæringen i mai. 2,6 millioner mennesker sov på norske overnattingssteder. Det er 6 prosent flere enn i mai i fjor.  ...

Senterpartiet vil ikke at Fredrikstad skal ha Helfo?

Hvor er Østfolds stortingsrepresentant fra SP? Er du klar over hva partiet ditt setter i spill? Nå må også lokale representanter for partiet våkne! Distriktspolitikk er tydeligvis bare noe som er fint på papiret, men ikke i gjennomføring? ...

Endelig. Yrkesfagene tas mer og mer på alvor!

Fellesfagene skal bli mer relevante og motiverende. Kunnskapsminister Sanner har besluttet at det skal være yrkesfaglig innhold i fellesfagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag på yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. Elever som tar yrkesfag skal oppleve at fagene tilpasses at de går på yrkesfag. Da blir det mer relevante og motiverende for elevene som tar en yrkesfaglig...

EØS-eksporten skyter i været

Norske fylkers eksport til EØS-land økte med 30 milliarder fra 2016 til i fjor, viser ferske tall. Stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Østfold advarer sterkt mot å tukle med EØS-avtalen. ...

Å gjøre gull av kumøkk

Det sies at man ikke kan gjøre gull av gråstein. Men med biogass på bussene i Østfold kan man i alle fall gjøre gull av kumøkk. ...

Du har rett til å være deg selv!

Vi vil ha et samfunn der alle kan utforske og nå sitt fulle potensial. Mangfoldet vi skaper når vi har respekt for at alle får være seg selv og elske hvem man vil, er en kjerneverdi for Høyre, og en styrke for samfunnet vårt. ...

Sarpsborg må ta ansvar for egne prioriteringer!

Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje fortsetter i Sarpsborg Arbeiderblad sin retorikk om at det som oppleves som rettferdig for Sarpsborg er det samme som rettferdighet for hele Østfold. Bakgrunnen for debatten er at Sarpsborg kommune har valgt å prioritere midler regjering og storting har bevilget med føringer til økt bemanning i skoler og barnehager, til andre formål. ...

Politisk latskap å be om mer penger

Atter en gang kommer Sarpsborgs Ap ordfører Sindre Martinsen og utvalgsleder for kultur og oppvekst Therese Thorbjørnsen med feil påstander når de går ut og sier at det ikke følger statlige penger med bemanningsnormen for barnehager og skoler.  ...

Det er barna man har saldert

Det Ap unnlater å si er at barnehagereformen er fullfinansiert – over år. Faktum er at noen kommuner – ikke de fleste – har tusket med midlene og benyttet de til noe annet enn det som var føringene. ...

Hva skal vi egentlig med bøker?

Jan Kjærstad og Arve Juritzen mener det er meningsløst at staten bruker 30 millioner på å promotere norsk litteratur i Frankfurt neste år. Jeg er rykende uenig! ...

Rekordmange elever fullfører videregående - også i Østfold

Denne uken publiserte SSB sin årlige rapport på gjennomstrømning i videregående opplæring. Nesten 75 prosent av de som begynte på videregående opplæring i 2012 fullførte innen fem år. Det er det høyeste tallet som er målt. De aller fleste fylker opplever fremgang. Østfold er en av dem. ...

På tide å snakke opp EØS-avtalen

Samlivseksperter snakker ofte om at mange par etter noen år begynner å ta ekteskapet for gitt. Slik er det for tiden i norsk EØS-debatt. EØS-avtalen tas for gitt av mange i politikken det offentlige ordskiftet, og man glemmer de enorme fordelene den gir oss på en hel rekke ulike områder. Dette er en svært farlig utvikling, som særlig deler av venstresiden i norsk politikk må ta ansvar for. ...

En enda bedre barnehagehverdag i Østfold

Tidlig innsats starter i barnehagen. Flere pedagoger, flere ansatte, stedlig leder, tilsynsansvar og ny rammeplan er blant tingene som skal sikre en enda bedre hverdag for barna i barnehagen. Det er det som er det viktigste. For barna! ...

Kultur gir livskvalitet

Mange eldre gruer seg til å skulle bli avhengig av andre for hjelp. Tanken på å bo på et sykehjem er skremmende for mange. Det er kanskje ikke så rart når aviser og tv forteller om alt det som ikke fungerer, om beboere som ikke får nødvendig stell og pleie, og om eldre som er ensomme og visner hen.  ...

49 Høyre-representanter ønsker renominasjon til nye Viken!

Alle sittende fylkestingsrepresentanter og vararepresentanter i Akershus, Buskerud og Østfold har blitt kontaktet med spørsmål om de ønsker å stille seg til disposisjon for renominasjon til Høyres valgliste ved fylkestingsvalget 2019 i Viken. Så mange som 49 har takket ja, og kun 28 av 77 totalt har takket nei. Dette gir nominasjonskomiteen et veldig godt utgangspunkt for nominasjonsarbeidet som...

Avgiftsreduksjon for bryggerier i Østfold

- Regjeringen foreslår avgiftsreduksjon for småskalabryggerier i Revidert Nasjonalbudsjett for 2018. I Østfold vil bryggerier i Fredrikstad, Skjærhalden og Spydeberg nyte godt av avgiftsreduksjonen, sier stortingsrepresentantene Ingjerd Schou og Tage Pettersen fra Østfold Høyre. ...

Spill til glede og bekymring

Stortinget behandler i disse dager en sak om mer ansvarlig spillpolitikk. For å ta konklusjonen først så vil et flertall bestående av venstresiden og KrF vedta flere tiltak som ikke bidrar til stort annet enn falsk trygghet og ekstra byråkrati for mange. ...

Nominasjonsprosessen for fylkestingsvalget i Viken

Nominasjonsprosessen for å sette sammen et vinnerlag til fylkestingsvalget i 2019 er i gang. Fylkene Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen til Viken fylkeskommune fra 1.januar 2020. De tre Høyre-foreningene i Akershus, Buskerud og Østfold skal stille en felles liste for Viken Høyre til fylkestingsvalget i 2019.  ...

Hvem styrer Norge?

Hvem styrer Norge? Er Nasjonal Transportplan avleggs? Er et vedtak i Stortinget ikke noe verdt? Har byråkratiet tatt over i Norge?...

Colombia! Hvorfor er statsministeren der?!

Norge skal bidra til fred og utvikling. Å hjelpe folk og myndigheter der utfordringene er, er også godt for Østfold og Norge. De senere årene har med all tydelighet vist at konflikter internasjonalt påvirker tilstrømming av flyktninger til Norge. ...

Regjeringen jobber målrettet for å redusere ulikhet

Denne uken la SSB fram tall som viser at 101.000 barn lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Andelen har økt jevnt siden begynnelsen av 2000-tallet. I Dagsavisen hevdes det at dagens politikk ikke vil snu utviklingen på kort sikt, dette til tross for redusert arbeidsledighet, krav til aktivitet og tiltak for å redusere konsekvensene for dem som lever med vedvarende lavinntekt. ...

Tage Pettersens landsmøteinnlegg om bioteknologi

Dirigenter. «Det gir meg liksom et evighetsperspektiv på slekta. Jeg har funnet en tråd. Det startet ikke med meg. Det slutter heller ikke med meg. Det er en tråd som går videre. Det føles som det er knyttet sammen». Slik oppsummerte Odd Nordstoga episode syv i den tredje sesongen av «Hvem tror du at du er?»....

Monica Gåsvatns landsmøteinnlegg om bioteknologi

Landsmøte,  «Barnets beste» er et begrep som brukes i Barnekonvensjonen. Rapporter fra praksis viser at det er 4 hovedgrunner til at personer ønsker eggdonasjon: mulighet til å oppleve graviditet, etablere bånd til barnet gjennom svangerskap og fødsel, gi partneren mulighet til å få eget genetisk barn, redusere sjansene for kromosomfeil hos fosteret på grunn av foreldrenes høye alder. Altså...

Nasjonalt forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg

23. mars mottar Stortinget forslag fra Regjeringen om å innføre et forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehager og undervisningssituasjoner. Forbudet vil gjelde fra august, hvis forslaget blir vedtatt. Det vil gjøre Norge til første landet i Norden med nasjonalt forbud. ...

KIAS AS tildeles midler til 40 nye deltagere

Ingen skal gå ut på dato har statsminister Erna Solberg uttalt en rekke ganger når hun snakker om sysselsetting. Jeløy-plattformen og partiene Høyre, FrP og Venstre i regjering slår fast at vi må føre en politikk som skaper flere arbeidsplasser og vi må kvalifisere flere til å fylle de nye jobbene. ...

Arbeide og utvikling nær der du bor i Østfold

Det er nok å følge utviklingen fra eget liv og se at folk og virksomheter har bevet seg fra grender til bygdas sentrum, fra bygder til byer og fra distrikt til større bysentra. Det gjelder ikke bare i Østfold, Skiptvet som var mitt startsted, men i hele landet. Og for den som har reist litt så sees dette i de fleste land. ...

Flertall for å beholde kompetansekrav

Tidligere denne måneden sikret regjeringspartiene sammen med KrF fortsatt flertall for å beholde kompetansekravene for alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk. Som mangeårig fylkespolitiker med ansvar for videregåendeopplæring i fylket vårt er jeg glad for dette. ...

Tid for å søke videreutdanning

Startskuddet for årets søknadsrunde for videreutdanning har gått. Fristen for å søke går ut 1. mars. Nå er det opp til kommunene å godkjenne søknadene, og vi håper Østfoldkommunene kjenner sin besøkelsestid sier Høyres stortingsrepresentanter Ingjerd Schou og Tage Pettersen. ...

Et bærekraftig velferdssamfunn

Vi ønsker Venstre velkommen inn i regjeringen! I løpet av to uker i januar har Høyre, FrP og Venstre forhandlet frem en ny regjeringserklæring på Jeløy i Moss. Regjeringens viktige oppgave er å skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. For å klare det må vi løse de store utfordringene Norge står overfor i årene fremover. Samtidig er det viktig å bevare et samfunn med små...

NRK skal bidra til mediemangfoldet

Denne uken var Stortingets familie- og kulturkomite på besøk hos de største mediebedriftene i Oslo. På alle møtene var mediemangfoldet et sentralt tema.  ...

Rekordmange får læreplass i Østfold

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at rekordmange får læreplass. I Østfold har 938 av 1550 fått læreplass i 2017. Den gode utviklingen viser at regjeringens satsing på yrkesfag gir resultater. Allikevel er Østfold av de fylker som fortsatt ikke har tilbud til alle!...

Valgkomiteen ønsker dine innspill

Østfold Høyres årsmøte avholdes lørdag 3. mars 2018. Østfold Høyres valgkomité ble valgt av årsmøtet 2017 og skal fremme forslag på kandidater til årsmøtet. ...

Menn i helse

«Menn i helse» er et unikt rekrutterings- og omskoleringsprosjekt for menn mellom 25-55 år som av en eller flere årsaker har havnet utenfor arbeidslivet.  ...

Fremtiden er her og nå - og ligger foran oss!

Da Trygve Bratteli en gang ble spurt om hva som var hemmeligheten bak Arbeiderpartiets massive dominans i etterkrigstidens Norge, svarte han: "Vi forstod den tid vi levde i, og ga svar menneskene trodde på". Dette sitatet har blitt en viktig ledesnor for det politiske arbeidet i det moderne Høyre. ...

En rettferdig «annerledesdag»

Vi trenger mer rettferdige regler for søndagshandel. I 2016 opprettet regjeringen et utvalg som skulle se på reglene for søndags- og helligdagshandel – og eventuelt foreslå endringer. Utvalget la frem sin rapport denne uken, og nå er, ikke overraskende, debatten i gang – selv om de fleste nok har til gode å lese hva utvalget har foreslått....

Julehilsen fra Simen Nord

Mens julefreden senker seg over fylket vårt er det tid til å se tilbake på året som har gått. Viken er stikkordet som oppsummerer hva mye har handlet om. ...

En god høst for Østfold

Da senker julefreden seg over fylket og jeg benytter anledningen til en liten oppsummering av årets siste måneder – sett med Østfoldbrillene på. ...

Flere læreplasser i Østfold

Hvert år sliter mange yrkesfagelever med å få læreplass. Derfor er det spenning knyttet til hvor mange læreplasser fylkene klarer å skaffe. ...

Julehilsen fra Ingjerd Schou

Kjære Høyre-tillitsvalgte og våre velgere! 2 på Stortinget fra Østfold Høyre er bra – og arbeidet har startet i komiteene. En ny stortingsperiode er i gang og den borgerlige blokken har fått fornyet tillit. Allikevel er det politiske landskapet endret....

Julehilsen fra Tage Pettersen

«Snart senker natten seg i stall og stue». Dette er en innledning som passer godt både til kalenderen og til min plass i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.  ...

Nå blir mobbeombudet i Østfold permanent

Fra høsten 2018 skal alle fylker ha et eget mobbeombud. Kostnadene dekkes som et spleiselag mellom staten og fylkeskommunene, sier Østfold-politikerne Brynjar Høidebraaten (KrF), Tage Pettersen (H), Maren Hersleth Holsen (V) og Ulf Leirstein (FrP). ...

Arbeiderpartiet vil styre kulturen

Solbergregjeringen innførte gaveforsterkningsordningen for museene i 2014. Formålet var å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. ...

Ja til en treffsikker politikk

SVs stortingsrepresentant fra Østfold er opptatt av å bruke barnetrygden som virkemiddel for å redusere forskjellene mellom fattig og rik i Norge. Derfor legger SV inn 1,8 milliarder i sitt alternative statsbudsjett. Denne enorme satsingen utgjør 90,- kroner pr måned pr barn! ...

Hva har skjedd med Arbeiderpartiet?

I flere saker den senere tid har vi sett at Ap hopper fra standpunkt til standpunkt. De tre siste, og største, eksemplene er i forsvarspolitikken hvor de ikke lenger står ved langtidsplanen for Forsvaret som de stemte for i desember 2016. Sist uke hadde de minst to meninger hva gjelder hjemsending av grunnløse asylsøkere til Afghanistan, og sist ute var deres alternative statsbudsjett hvor de...

Kritikerne tok feil om fraværsgrensen i Østfold

Fraværet går ned, færre stryker og flere lærer mere! Utdanningsdirektoratet publiserer de endelige fraværstallene for skoleåret 2016/2017. Fraværet har gått ned i alle fylker. Utdanningsdirektoratet publiserer samtidig den første delrapporten fra evalueringen av fraværsgrensen.  ...

En på alle måter farlig linje

Stortinget vedtok tirsdag 14.11. fire forslag fra Arbeiderpartiet i forbindelse med saken om stans i retur av asylsøkere til Afghanistan, mot Høyre og FrPs stemmer.  ...

Hvordan sikrer vi mediemangfold?

Norsk presse har godt av å konkurrere mot hverandre, og det debatteres for tiden hvordan vi skal sørge for fortsatt mediemangfold i Norge. Utgangspunktet er regjeringens forslag til reduksjon i pressestøtten, NRKs lisensøkning og kulturministerens bestilling til Medietilsynet om å se på om NRK oppfyller sine krav som allmennkringkaster. ...

Ja til karakterkrav, ja til kvalitet

Fra og med høsten 2019 vil regjeringen innføre karakterkrav for opptak til sykepleierutdanningen. Det betyr at søkere må ha en snittkarakter på minst 3 i norsk og 3 i fellesfaget matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til opptak. Innføringen av karakterkrav er med på å sørge for kvalitet og kompetanse som sykepleierne trenger for å sikre gode helsetjenester i tiden fremover. ...

Er alt like viktig?

Mediene og de politiske kommentatorene påpeker hvert år at det brukes for mye penger på statsbudsjettet. De samme mediene er ikke like flinke til å skrive om hvorfor kuttene foreslås. ...

Avisene trenger innovasjon, ikke mer penger

Aps Gharahkhani forsøker i et leserbrev å sette likhetstrekk mellom en offensiv mediepolitikk med stort mangfold på den ene siden og store statlige overføringer over statsbudsjettet på den andre. ...

Statsbudsjettet 2018 for Østfold

Et godt budsjett for Østfold: Regjeringen har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Nå er det god vekst i økonomien, flere ledige hender kommer i arbeid slik at vi fremover får rom til å satse på velferd, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou. ...

Fremtiden formes nå

Mandag 9. oktober åpner HM Kongen Stortinget og en ny fireårsperiode er i gang. For oss i Høyre er dette en ny periode der velgerne har vist oss tillit og gitt oss mandat til å styre landet videre. Det er alltid stort å bli valgt, men prestasjonen er å bli gjenvalgt. Regjeringen under Erna Solbergs ledelse fikk fornyet tillit. ...

De blideste vant valget

Høyre vant valget fordi vi snakket om et Norge folk kjente seg igjen i. Med optimisme ga vi troverdige svar på de utfordringene folk opplever i sin hverdag. ...

Ap forstod ikke problemet!

Tirsdag denne uken deltok jeg i en debatt, i regi av Norges lastebileierforbund, om norsk lastebilnærings utfordringer, bl. a. i konkurransen med utenlandske firmaer og sjåfører. ...

Ingen tid for eksperimenter

Snart er valgdagen her. Og din stemme kan gjøre en forskjell. Norge står foran et viktig veivalg. Skal vi fortsette med en politikk som virker eller skal vi utsette landet for et eksperiment hvor MDG, SV, Rødt og Senterpartiet får en sterk påvirkning på kursen videre.   ...

Den røde elefanten i rommet

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har lukket døren for et potensielt samarbeid med det moderate sentrum. Samtidig er de avhengige av et samarbeid med blant annet partiet Rødt for å få et reelt politisk flertall på Stortinget.  ...

EØS-eksport kan gi flere jobber i Østfold

Østfold-bedrifter eksporterte varer for 10,6 milliarder kroner til EØS-land i fjor. Et ikke helt ubetydelig beløp! Det var en økning på 22,8 prosent siden 2014.  Høyre er en garantist for EØS-avtalen og tror bedriftene kan skape flere jobber ved å øke eksporten til EØS-landene. Høyre setter ikke EØS avtalen i spill. ...

Godt valg Østfold!

11. september et det stortingsvalg. Din stemme avgjør om Erna Solberg får 4 nye år som Norges statsminister. ...

Regjeringen gir Østfold støtte til folkehelsearbeid

Nå er det klart! I regjeringens forslag til statsbudsjett i 2018 får Østfold 7 millioner kroner til å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Dette er en del av Helse- og omsorgsdepartementet og KS’ program for folkehelsearbeid i kommunene, og er en viktig satsning for bedre levekår for barn og unge i fylket. ...

Gjenkjennelig Høyre?

Redaktør Harald Stanghelle har en interessant betraktning av Høyre og Erna Solberg i Aftenposten av 2. September. Han mener Statsministeren ikke har tatt skikkelig grep om Sylvi Listhaugs utspill som ansvarlig regjeringsmedlem på den ene side og FrP’s stortingsgruppe som høylytt har gått sine egne veier i flere viktige saker stikk i strid med deres egne statsråders anbefalinger. ...

Fremgang eller reversering? - Svar til Senterpartiet

Når ordfører i Trøgstad og stortingskandidat for Senterpartiet, Ole André Myhrvold, skriver om den elendighet som nå hersker i helsevesenet må jeg påpeke noen fakta som tydeligvis avgått ham hus forbi. Og undres over at det blir viktigere med Senterparti-retorikk enn faktisk innhold. ...

Kampen mot arbeidslivskriminalitet

Kriminalitet i arbeidslivet er blitt mer omfattende, og mer sammensatt. Grov utnytting av arbeidskraft rammer enkeltpersoner og unndrar mer enn 100 milliarder skattekroner i året, milliarder som kunne ha vært brukt på velferd. Jo flere som unndrar seg spleiselaget, jo større er risikoen for at tilliten og skattemoralen brytes ned. ...

For mange ble private barnehager redningen

For få år siden var det stor mangel på barnehageplasser i Norge. Mange kommuner hadde ikke mulighet for å ta de bygningsmessige investeringene som var nødvendig for å oppnå full barnehagedekning. ...

Høyre har satset på kommunene!

APs ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård spør i ett leserbrev hvorfor Høyres ordførere i Østfold ikke har signert på «Ordføreroppropet for eldreomsorg og skole». Svaret er ganske enkelt; vi ser den satsingen på kommuneøkonomien som regjeringen har levert! Nygård har åpenbart glemt alle ordfører-protestene over stramme kommunebudsjetter da de selv satt i regjering. De oppropene fikk tilslutning...

Leve hele livet – hjemme

Høyre vil at eldre skal få hjelp til å mestre hele livet, både når de bor hjemme eller på hjem. At pårørende skal slippe å slite seg ut. At ansatte skal kunne bruke kompetansen sin. ...

Nå lanserer Høyre et løft for yrkesfagene

Yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning, og mesterbrev er like bra som mastergrad. Vi har gjort mye, men det må sterkere lut til for å sikre at flere tar yrkesfag. I denne perioden har vi hatt en satsing på yrkesfagene på over en halv milliard kroner. ...

Våre veteraner fortjener respekt og annerkjennelse

Noe av det fine ved å drive valgkamp er at en treffer mange engasjerte mennesker som en kan diskutere politikk med. For kort siden traff jeg en hyggelig mann på torvet i Sarpsborg som lurte på hva Høyre gjør for veteraner. Jeg ga vedkommende et svar, men jeg tenker at problemstillingen er så pass viktig og interessant for flere, at det fortjener bedre omtale. ...

Bedre kommuneøkonomi nå enn under de rødgrønne

Arbeiderpartiets Stein Erik Lauås forsøker seg i et leserinnlegg på å svartmale kommuneøkonomien. Her er han på så tynn is at han burde latt dette ligge. Han påstår at regjeringen sørger for at flere av Østfolds kommuner har kommet ut i minus på sine budsjetter for 2017. Hva han mener med dette er for meg uklart. Det er vel regnskapene det eventuelt er interessant å se på? ...

«Alle skal med»

Stein Erik Lauvås, og Ap, har gjort «arbeid for alle» til sin store kampsak. Alle mennesker i Norge er nok enige i uttrykket «alle skal med». Men HVORDAN får vi alle med på en bærekraftig måte? ...

Når ideologi står i veien for fornuft

Valgkampen tilspisser seg, og formuesskatten er atter en gang gjenstand for debatt. I april tok Aps Martin Kolberg til orde for å skjerpe formuesskatten fordi han vil ta mer fra «de rike». Høyresiden er opptatt av å fjerne formuesskatten. ...

Høyre er på lag med studentene!

Nå begynner et nytt semester med forelesninger, seminarer, kollokviegrupper, kvalitetstid på lesesalen for studentene på Høyskolen i Østfold med Campus både i Halden og Fredrikstad. Og for mange studieretninger med praksis i hele Østfold. ...

Tidlig innsats gir muligheter for alle

Den nye reformen for tidlig innsats i skolen skal forhindre at barn slutter å rekke opp hånda. I Østfold er det Spydeberg kommune og Østfold fylkeskommune som deltar i Pilotprosjektet med tidlig innsats og har fått tilskudd til styrket pedagogtetthet i de tidlige barnetrinn. I Spydeberg har det resultert i 2 nye pedagog stillinger og ytterligere 2 prioritert av kommunen selv.   ...

Aps næringsfiendtlige skattepolitikk.

Regjeringen Solberg leverer. Skattelette på 16 milliarder, inklusive til de ”som har mest fra før”, gir nå 65 milliarder i økte inntekter, fordi vi skaper mer. Er det virkelig noen som dypt der inne tror at det er høyere skatt som setter fart på økonomien og som bedriftene på v.eks. Vestlandet behøver nå for å komme over kneika? ...

Høyre er idrettspartiet

Idretten er Norges største folkebevegelse, og bidrar til god folkehelse, deltagelse og inkludering. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Høyre ønsker å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder...

AP kritiserer vår reformiver og kommer selv med en "gigantreform"!

Ja, det kom et skremmende utspill fra Arbeiderpartiet i Dagens Næringsliv før helgen hvor de tar tok orde for en «gigantreform». De ønsker å slå sammen kommunale helse- og omsorgstjenester og de statlige sykehusene – med felles eierskap, pengekasse og ledelse. Ikke nok med det – med et nytt nivå! ...

Kommuneøkonomien er bedre nå enn under de rødgrønne

Siri Martinsen som er AP-leder i Fredrikstad og kandidat til Stortinget forsøker seg på en frekkis når hun i ett leserbrev sier Fredrikstad kommune ville hatt bedre økonomi med APs politikk. Utgangspunktet er partiets alternative statsbudsjett. ...

Kortere ventetider, raskere behandling

En rapport som Helsedirektoratet nylig la frem viser at ventetiden i første tertial 2017 var i gjennomsnitt 56 dager. Det betyr at pasientene venter 6 dager kortere så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. ...

Tull om industrien fra Arbeiderpartiet

Bjørnebekk-Waagen, stortingskandidat for Ap, kommer i avisene igjen med ubegrunnede påstander om at Høyre i regjering svikter i kampen for å få på plass en ny CO2-kompensasjonsordning for industrien. La meg gjøre en ting veldig klart: Vi skal videreføre CO2-ordningen, også etter 2020.  ...

Høyre leverer i regjering

Nasjonal beredskap og sikkerhet er den viktigste oppgavene for politiske beslutningstagere i en stat. Etter at Høyre kom i regjering har det blitt 2000 flere politifolk, en forbedret helikopterberedskap gjennom investeringer i tre nye politihelikopter og mer kampkraft i Forsvaret. ...

Ja til Viken, ja til Østfold!

-Tvangssammenslåing, sier LO og markerer med det at et stortingsvedtak er det samme som tvangssammenslåing. Det er respektløst og setter hele vårt demokratiske system til side.  ...

Ap er mot det de er for

Regjeringen ønsket å legge ned fylkeskommunen og kun ha 2 politisk valgte nivåer, kommune og stat. Da våknet fylkespolitikere fra Ap som så sine taburetter og goder fjernet.  ...

Vi styrker norsk industri

Regjeringen vil videreføre CO2-kompensasjonsordningen for kraftkrevende industri. Det betyr tryggere industriarbeidsplasser i Østfold. ...

Oppfordring til krig mot matsvinn

Du har sikkert flere ganger fått høre at det er synd å kaste mat. Dette utsagnet rommer mye sannhet. Ikke bare fordi det er forferdelig å kaste mat når andre sulter på grunn av matmagel, men også fordi mat på avveie er en skikkelig klimaversting som sterkt bidrar til å forurense jordkloden.  ...

Fraværsgrensen fungerer!

Onsdag 5. juli kom tallene for fraværet i den videregående skolen i skoleåret 2016/17. Tallene viser at elevene er mye mer tilstede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret. Dette er veldig bra og viser at fraværsgrensen har virket slik den skulle. ...

Flere helsesøstre – bedre helse for våre barn og unge

Barn og unges helse og oppvekstsvilkår er høyt prioritert av regjeringen. Ett av de viktigste tiltakene for å forebygge psykiske plager blant barn og unge er styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og er noe som etterspørres av ungdom selv, skoleansatte og foreldre. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er et viktig lavterskel tilbud, men alt for mange elever har til nå møtt en stengt...

Østfold skal forbli Østfold

Nestleder i Fagforbundet Østfold, Tore Leif Gundersen, er opptatt av at han ikke ønsker noen endringer på det regionale nivået. "Vi må beholde Østfold" skriver han. ...

Regjeringen satser på Østfold

Høyre og Fremskrittspartiet har i regjering sørget for Østfoldtallene peker i riktig retning.  Flere kommer seg i arbeide og næringslivet blomstrer som aldri før....

Østfoldskolen mot 2020

Fylkestinget behandlet før sommeren saken «Østfoldskolen mot 2020 –fornyelse av videregående opplæring i skole og bedrift». Planen dreier seg blant annet om at den videregående skolen i Østfold skal fornye seg slik at opplæringen oppleves som mer relevant, og at flere ungdommer i fylket fullfører og består utdanningen....

Et ansvarlig jordbruksoppgjør

Det går bra i norsk landbruk; aldri før er det produsert mer mat, investeringene er høye og inntektsveksten er mye høyere enn for andre yrkesgrupper. Også i Østfold! ...

Endring til det bedre for rom-folket

En kilde til å snu den negative utviklingen er at rom-barna får samme start i livet som andre barn. De trenger stabilitet, skolegang og sosial sikkerhet for å komme seg ut av fattigdomsfella foreldrene er fanget i. ...

Vedum og Trump

Hele verden ler av Donald Trump og hans ”America first”. Ifølge den amerikanske presidenten er ”Germany bad. Very bad”. Årsaken er den store eksporten av biler fra Tyskland til USA, noe Trump vil sette en stopper for. ...

En historisk Østfold-dag!

Endelig får vi en skikkelig reduksjon i antall kommuner. Valget handler om Høyre skal få fortsette denne jobben, eller om kommunetallet skal begynne å øke igjen med Ap og Sp ved roret.   ...

Et moderne politi

Politireformens største motstander er Senterpartiet. De er i mot strukturendringer, og har nå garantert at de vil gjenåpne 71 lensmannskontorer dersom de får flertall etter valget. Det er alvorlig av flere årsaker. ...

Gjør sannheten vondt, Vedum?

I et innlegg i avisen skriver Senterpartiets partileder at undertegnede har gått hardt til angrep mot Senterpartiet i et innlegg om politiet. Feil. Jeg bare fortalte sannheten om Senterpartiets justispolitikk. ...

Yrkesfag tilpasset arbeidslivet

Vi må forberede Norge på en tid hvor olje og gass vil spille en mindre rolle enn tidligere for vår økonomiske vekst. Landet vårt har behov for kunnskap, kapital og teknologi til å lede an i det grønne skiftet, og for å skape flere jobber basert på moderne teknologi. ...

3 millioner til Rudskogen

Rakkestad Motorpark AS er tildelt 3 millioner kroner fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program til to prosjekter i tilknytning til motorsportanlegget på Rudskogen. ...

En styrking av politiet

Ole Andrė Myhrvold fra Senterpartiet etterlyser i avisene en beskrivelse av egen politikk fra meg. Jeg har ingen problemer med å gjøre rede for regjeringens arbeid med norsk politi. ...

Regjeringen styrker lokaldemokratiet

Høyre-FrP-regjeringen, sammen med Venstre og KrF, gir nå landet vårt en moderne regionreform: Flere beslutninger skal tas nærmere der innbyggerne bor – i sine kommuner og regioner. ...

Forventer rask responstid for politihelikopter i Østfold

I revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen penger til å kjøpe tre nye politihelikoptre og 100 millioner ekstra til politiet. For Øst politidistrikt betyr dette at responstiden for helikopterstøtte blir bedre og flere millioner ekstra til utstyr. Fra før har distriktet fått tilleggsbevilgninger i millionklassen. ...

Ordførerens omgåelse av fakta

3.mai hadde SA en artikkel om hvordan Sarpsborg kommune forholder seg til de øremerkede midlene regjeringen har gitt for å styrke lærersatsingen fra 1.-4.trinn i barneskolen.  ...

Tiltak mot arbeidslivskriminalitet

I dag er det 1. mai og i den anledning varsler Høyre at vi vil trappe opp innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kontrollene trappes opp, de kriminelle straffes hardere, og a-krimsentrene mot arbeidslivskriminalitet gir viktige resultater. ...

Landbruksoptimismen er tilbake

Østfold Bondelags leder Svend Arild Uvaag kommenterer i mediene mitt innlegg. Det bærer for langt å gjenta mye, men jammen må jeg si at Uvaag her ikke ser skogen for bare trær. ...

Norge har det best med Høyre i regjering

Det er en optimisme som brer seg i Norge. Økonomien er i vekst, arbeidsledigheten er på vei ned i hele landet, norske bedrifter henter hjem store deler av produksjonen sin, fiskeeksporten og turistnæringen skyter fart og rekordmange nye bedrifter har etablert seg de siste to årene. ...

Angrep er ikke beste forsvar

Jeg ser i avisen at SPs Tor Petter Ekroll blir provosert over å lese om Høyres politikk for å bekjempe økende forskjeller. Det kan jeg leve godt med, men å lese Ekrolls forsvarsskrift som ikke inneholder ett ord om egen politikk blir litt fordummende for debatten om et viktig tema. ...

Det går bra i norsk jordbruk

La meg gjøre Ibsens ord til mine når jeg skal omtale enkelte synspunkter om landbruket: «Om jeg hamrer eller hamres, – like fullt så skal der jamres». ...

Arbeiderpartiet setter private barnehager i spill?

Hva mener Aps Lauvås, Bjørnebekk-Waagen og Jacobsen i forkant av Aps landsmøte? Det er helt meningsløst at heltene bak noe så viktig som full barnehagedekning nå blir mistenkt for å ha andre hensikter enn å drive god barnehage.  ...

Ja til en informativ valgkamp

I september er det stortingsvalg, og Østfold skal velge inn 9 representanter. For at innbyggerne skal kunne gjøre seg opp en mening vil det i de neste månedene drives valgkamp, en valgkamp som skal vise forskjeller mellom partiene og hva de ønsker å gjøre de neste 4 årene. ...

Høyre satser på gründere

Å ha en jobb å gå til gjør at vi kan ta vare på oss selv, skape oss et hjem og sikre barna våre muligheter i livet. Arbeidsinnsatsen bidrar til å finansiere fellesgodene i samfunnet. Arbeid gir oss frihet til å velge og mulighet til å bruke våre evner. Arbeid skaper fellesskap, og er en viktig sosial arena. Arbeidsplasser er den viktigste velferden et land kan ha for sine innbyggere. ...

Pengedryss for Borg Havn

Før påske vil Regjeringen legge frem ny transportplan(NTP). Planen er et resultat av enigheten mellom H, FrP og samarbeidspartiene KrF og V, og vil bety en bedre reisehverdag for veldig mange, økt konkurransekraft for næringslivet, samtidig som den vil bidra til det grønne skiftet. ...

Et lite stykke Polen i Norge

Polen er et annet land i dag en på 80- tallet. Både medlemskap i NATO og EU har gjort Polen mer integrert i europeisk økonomisk samarbeid og forsvars- og sikkerhetspolitikk. ...

Vi bygger Østfold for fremtiden!

Samferdsel handler om å gjøre hverdagen enklere, bedre og mer effektiv for oss alle. Det handler om å komme seg raskt frem til dit du skal, og trygt hjem igjen. ...

Tage Pettersens landsmøteinnlegg 2017

Kjære landsmøte. Siden 2013 har verden blitt mer utrygg. For å møte dette har Høyre snudd situasjonen med et forsvar som var underfinansiert gjennom åtte år med rødgrønt styre.  ...

Eirikur Ingolfssons landsmøteinnlegg 2017

Dirigent,  Kjære Landsmøte, Gjenvinning av materialer er en industri i vekst. Mange bedrifter har planlagt for at produktene skal ha begrenset levetid, teknologiutviklingen fører til at produkter skiftes ut - og vi kjenner jo alle eksempel på - at politiske beslutninger kan skape nye gjenvinningsprodukter....

Østfold Høyre tror på fremtiden

I helgen har Høyre landsmøte på Gardermoen. 17 delegater fra Østfold skal bidra til å sette et Østfold-stempel på stortingsvalgprogrammet og de resolusjonene som skal behandles.  ...

Likestilling – teori og praksis

Vi feirer den internasjonale kvinnedagen for 117.gang. Den 8. mars møtes kvinner og menn over hele verden for å markere denne dagen med demonstrasjonstog, konferanser, fester eller på annet vis. Siden første markeringen har stadig nye generasjoner bidratt med nytt innhold i nye former, og dagen har fått ulik betydning og vunnet og tapt oppslutning i flere runder. ...

Den moderne papparollen

Kvinnenes frigjøring har banet vei for en mer mangesidig papparolle. For ikke lenge siden besto mannens omsorgsrolle hovedsakelig av en litt fjern forsørgerrolle. Det er gledelig at moderne fedre står frem og uttrykker ønske om å skape et nært forhold til barna sine.   ...

Tidenes beste kommuneøkonomi?

2016 blir trolig et økonomisk rekordår for Østfold. Tallene gjør dystre spådommer om regjeringens kommuneøkonomi til skamme, mener ordfører i Moss og stortingskandidat for Høyre, Tage Pettersen. ...

Går Arbeiderpartiet til valg på høyere oljepris?

Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås fra Østfold og Trond Giske hadde et innlegg på trykk der de hevder at nåværende regjering fører en politikk som innebærer at arbeidsplasser forsvinner. Dette blir å snu virkeligheten på hode. ...

Millionstøtte til Østfold-bedrifter

18 Østfold-bedrifter får 4,2 mill. kroner til fordeling i år. Pengene går til ansatte i alt fra butikk, helsetjenester og produksjonsbedrifter. Østfold-virksomhetene som får penger spenner vidt. Her er blant annet Grinitun Aktivitets- og Rehabiliteringssenter, Jøtul AS, Fosby Drift AS, og Sarpsborg, Moss, Halden og Rygge kommuner på støttelista. ...

Vi har store muligheter i Viken

Regjeringen og samarbeidspartiene er blitt enige om en ny regionstruktur hvor Akershus, Buskerud og Østfold er foreslått å danne en region Viken. Med forutsetningen om at det skal være omtrent ti regioner i Norge mener vi at Regjeringen og samarbeidspartiene har endt opp med en veldig god løsning for innbyggerne i denne regionen. ...

Nordisk samarbeid i en ny tid

Når Sverige debatter medlemskap i NATO i Riksdagen og Finland diskuterer utenrikspolitikk i Nordisk Råd har noe åpenbart endret seg i det nordiske samarbeidet. Kanskje er Nordisk Råd viktigere enn mange har trodd.  ...

Offensiv nok for veisektoren?

Østfold fylkeskommune (Øfk) eier alle fylkesveier og sørger for investeringer og vedlikehold i samarbeid med Statens Veivesen (SVV). Fylkestingets vedtatte budsjetter sammen med de årlige statsbudsjetter er grunnlaget for den utøvende virksomheten på fylkesveiene. ...

Generasjon perfekt?

Ungdom, på lik linje med voksne, skal prestere hele tiden, på alle arenaer. For ungdommene handler det om å finne sin plass i det sosiale landskap der jevnaldrende har stor betydning for selvfølelse og identitetsutvikling.  ...

Lær mer med flere lærere i Østfold

Regjeringen har sammen med KrF og Venstre bevilget betydelige midler til flere lærere på 1.-4. trinn. Denne uken sendte kunnskapsdepartementet ut fordelingen av midlene som ble lagt til i budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017, det nyter Østfold-skolene godt av. ...

Ap vingler videre om flypassasjeravgift!

Arbeiderpartiet la nylig frem sitt nye partiprogram for stortingsperioden 2017 – 2021. Der heter det: Erstatte dagens flypassasjeravgift med avgift som har reell klimaeffekt, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig som nå. ...

Regjeringen gir pleiepenger til flere!

Regjeringen innfrir nå et stort løfte og utvider pleiepengeordningen. Dette er et stort løft for mange barnefamilier som er i en utfordrende situasjon. Dagens pleiepengeordning oppleves som streng og vanskelig. Ordningen blir nå forenklet, utvidet og gjøres mer fleksibel slik at flere alvorlig syke barn får ha foreldrene sine hjemme for å pleie dem. Lovforslaget skal vedtas i Stortinget før...

Heier på landbruket

Et stort antall Østfoldinger var nylig på Grüne Woche i Berlin. Dette er Europas største messe innen landbruk, mat, drikke og reiseliv – og samler rundt en halv million besøkende. ...

Senterpartiets kontorpoliti

Mye er gjort i Østfold. Lensmannskontorer er nedlagt for flere år siden og ble blant annet  til Indre Østfold politistasjon i Askim.Flere husker at vi hadde dette også i gamle Skjeberg, Tune, Varteig, Kråkerøy, Onsøy, Borge, Rolvsøy - behøver jeg fortsette? ...

Peronbiler, CO2 og veibygging

Det er interessante tall når OVF, Opplysningskontoret for Veitrafikken, legger frem sin årlige rapport for utvikling av veitrafikken siste år. ...

Reduserte ulikheter går gjennom arbeide

Lederen i Smaalenene tirsdag 10. januar omhandler «større ulikheter»  og viser til at kommunene rundt Askim og Eidsberg har en arbeidsledighet på rundt 2 prosent, noen under. Mens Askim og Eidsberg ligger på 4 %. Og det etterspørres handling fra regjeringen på økt sysselsetting. ...

Senterpartiets populisme vil ramme kommune-Norge

Jeg frykter for hvordan det skal gå for kommune-Norge om Senterpartiet skulle komme til makten etter valget i 2017. Et populistisk Senterparti med «alt var mye bedre før-politikk» er én ting. Men når du mikser dette sammen med et utydelig Arbeiderparti begynner det å bli farlig. ...

Det nytter i skolen!

Resultatene fra den internasjonale undersøkelsen om elevers kunnskap i matte og naturfag som kom denne uken, viser at det nytter og er behov for Høyre i kunnskapsdepartementet.  ...

Regionreformen overlates til Stortinget

Østfold Høyres fylkestingsgruppe stemte for avtalen mellom Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommune om å danne Viken, et regionalt nivå som overtar for dagens fylkeskommuner, da saken ble behandlet i fylkestinget 7. desember. ...

Et NAV for fremtiden

Når Stortinget for kort tid siden behandlet Nav meldingen, Nav i en ny tid, handlet det om å ruste norsk arbeidsliv for fremtiden. Vi er avhengig av et Nav som kan være fleksibelt, målrettet og som vektlegger å finne gode løsninger på enkeltmenneskets hverdagsutfordringer. ...

Lokale Østfold-tiltak - Klimasats

Nylig kom nyheten om at flere enn 90 kommuner, blant dem mange  i Østfold, nå har fått midler fra Klimasats til lokale klimatiltak, med støtte til alt fra fossilfrie anleggsplasser, elektriske busser og klimahensyn i arealplanlegging. ...

Arbeid for alle handler om tillit

En av de grunnleggende rettighetene for et menneske er retten til arbeid og muligheten til å forsørge sin egen familie. Derfor er det så viktig for regjeringen å legge til rette for at flere arbeidsplasser skapes.  ...

Et Østfold med muligheter for alle

Norge er et av verdens beste land å bo i. Likevel er det fortsatt mennesker som ikke får den hjelpen de trenger. Derfor fortsetter Høyre- og Frp-regjeringen å ta grep for å løfte svake grupper i forslaget til statsbudsjett for 2017. ...

Det skal være trygt å bo i Norge

Nasjonal trygghet handler om deg og din families trygghet. Når stortinget om kort tid behandler langtidsplanen for forsvaret har den først hatt en grundig behandling i de militærfaglige miljøene og så blitt lagt frem for stortinget av regjeringen.  ...

Grunn til forsiktig optimisme

Høyre gir seg ikke før norsk økonomi er helt friskmeldt, men la en ting være klart: Vi sier nei til Arbeiderpartiets forslag om 10 milliarder i økte skatter for arbeidstakere og arbeidsgivere. ...

Stortingsvalget 2017 er et tillitsvalg

Når det nå er litt over et år til stortingsvalget 2017 og de fleste har mulighet til å ta seg noen velfortjente feriedager er det tid til refleksjon og ettertanke om hva politikk er og hvordan vi kan vitalisere politikken så den kan bli en del av folks hverdag....

Trolldom eller virkelighet

I fredagens utgave av Smaalenene kommer redaktøren med saftig kritikk av mitt leserinnlegg, hvor jeg tar til orde for viktigheten av karakterkrav ved inntak til lærerstudiet. Det er godt kjent fra tidligere at redaktøren pleier å ta mannen og ikke ballen, og at han dessverre benytter sin posisjon som redaktør til å ta til motmæle med avisdebattanter som setter fokus på temaer de er opptatt av. ...

Symbol- eller realpolitikk

Mitt leserbrev hvor jeg bl.a. tar til orde for viktigheten av karakterkrav ved inntak til lærerstudiet, har skapt engasjement, noe jeg synes er bra. Denne gangen er lederen av Utdanningsforbundet i Sarpsborg som er imot dette kravet. ...

Tannhelse til besvær

Fylkespolitikerne har nettopp behandlet en rapport om tannhelsetjenesten i fylket. Den viser at Østfold har bedre resultater enn landsgjennomsnittet, men samtidig kommer det frem at tannhelsetjenesten ikke nådde 4 av 5 mål i 2014....

Starten på noe enda bedre

Det grønne skiftet er en nødvendig del av den omstillingen vi må gjennom for å sikre vår felles fremtid. Og for å klare dette trenger vi flere nye arbeidsplasser....

Når retorikken ble viktigere enn politikken

Fire tidligere Ap-statsråder snakker ut om Nav-reformen. I utgangspunktet ser det fornuftig ut. Det er bra med politikere som er i stand til å ta selvkritikk, og det er positivt at noen tør å være etterpåkloke på egne vegne. ...

Økt nærvær i skolen

Stortinget gir nå kunnskapsministeren klarsignal til å innføre en nasjonal fraværsgrense i videregående opplæring....

Østfolds fremtid er utdanning og forskning

Når høgskoler og universiteter åpner sine dører for kunnskapshungrige studenter om kort tid er det viktig og tenkte på at dette er den viktigste ressursen vi har for å bygge fremtidens Norge....

Regjeringen sikrer trygge arbeidsplasser i Østfold

Det er stor oppmerksomhet om at arbeidsledigheten øker i enkelte fylker, men at det er klar vekst i sysselsettingen på Østlandet vies mindre oppmerksomhet. I Østfold har arbeidsledigheten gått ned med 7 prosent fra i fjor til hittil i år. Nær 400 flere i arbeide. Dette tyder på at regjeringens ansvarlige politikk for vekst og økt sysselsetting virker....

Flere får barnehageplass i Østfold

I disse dager har over 42.000 ettåringer sin aller første dag i barnehagen. Nytt av året er retten til barnehageplass som nå er utvidet til også å gjelde barn født i september og oktober. ...

Flytrafikken i Østlandsområdet

Samarbeidspartiene H, FrP, KrF og Venstre er enige om følgende forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016:  «Stortinget ber regjeringen følge situasjonen nøye og gi en grundig vurdering av situasjonen, spesielt av de ikke-statlige flyplassers fremtidige rolle i Østlandsområdet, i forbindelse med budsjettet for 2017.»...

Feil om regionreformen

Johan Edvart Grimstad (Sp) er skeptisk. Ikke bare det - det virker som han ikke tar inn over seg det som er vedtatt. Det er klokt å kunne lese og ikke bare ri innøvd retorikk....

Hvor er Gahr Støre og Kristiansen nå?

De som husker noen måneder tilbake husker at AP-lederen og LO-lederen var svært opptatt av arbeidsplasser på Rygge. Den gang var det snakk om arbeidsplasser på den sivile siden av flystripen. Nå står slaget om arbeidsplasser på den militære siden av flyplassen og da har det plutselig blitt en helt annen tone....

Jordbruksavtale også i år

Søndag 15. mai kom staten og Norges Bondelag til enighet om jordbruksavtalen. Regjeringen er opptatt av å stimulere til økt matproduksjon og legger godt til rette for det gjennom grepene som gjøres i årets avtale....

Kysten er for alle - også hyttefolket

I desember 2014 vedtok fylkestinget i Østfold ny revidert kystsoneplan. En av endringene som ble innlemmet i den reviderte planen var at hytteliv også er en del av friluftslivet. Østfold har ca 20000 hytter hvorav ca 16000 ligger i kystkommunene. ...

Barn behøver trygge forsterhjem

Da regjeringen la frem sin melding til stortinget nr. 17 om trygghet og omsorg, Fosterhjem til barns beste 31. mai 2016, var dette et tydelig signal om økt satsing på kvalitet i fosterhjemsarbeid. ...