3 millioner til Rudskogen

Rakkestad Motorpark AS er tildelt 3 millioner kroner fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program til to prosjekter i tilknytning til motorsportanlegget på Rudskogen.

Stortingsrepresentantene Ingjerd Schou (H) og Ulf Leirstein (FrP) var torsdag på besøk hos daglig leder Per Sunde på Rudskogen og gratulerte med innvilget søknad.

Midlene skal benyttes til oppgradering av sikkerhet på en banestrekning og realisering av en arrangementsbygning. Begge prosjektene er viktige for banesikkerheten på Rudskogen.

Sikkerheten ved motorsportanlegget på Rudskogen er et nøkkelelement for at anlegget skal kunne tilby sine brukere gode rammer for både trening og løp. Oppgraderingene som nå gjøres viser at eierne av anlegget tar sikkerheten på alvor. 

- Rudskogen er hovedanlegget for motorsport i Norge og er derfor viktig for både Østfold og for resten av landet, sier Schou og Leirstein.

Det første prosjektet som er tildelt midler gjelder oppgradering av en banestrekning, omtalt som T2 til T3. Oppgraderingen er i tråd med de krav som Norges Motorsportforbund har stilt for å kunne utnytte banen på Rudskogen fullt ut til MC-trening og –konkurranser. På denne strekningen skal avstanden mellom banekant og autovern økes fra 3 meter til 10 meter.

Det andre prosjektet gjelder realisering av en arrangementsbygning som skal ivareta fasilitetsbehovet under trening og løp. Per i dag benyttes brakker, telt og løpsgarasjer for å ivareta disse behovene. Bygget vil bestå både av garderobefasiliteter og Race Control fasiliteter som Race Control rom, banekontorer, resepsjonskontor for løpsadministrasjon, konferanserom for førermøter, juryrom og presserom.