800 000 kroner til fagskoleutdanning i Østfold

Regjeringen fortsetter satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning og styrker kvaliteten i fagskoleutdanningene med 35 millioner kroner. Av disse går 800 000 kroner til Fagskolen i Østfold.


– Vi trenger mange med høyere yrkesfaglig utdanning fremover, og det er viktig at fagskolene har godt utstyr og er oppdaterte på kompetansen som arbeids- og næringslivet etterspør. Derfor styrker vi fagskolenes arbeid med å utvikle kvaliteten i utdanningene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 

Dette er andre året på rad at Kunnskapsdepartementet setter av penger til å utvikle fagskoleutdanningen, og interessen har vært stor. Det har kommet inn over 100 søknader i 2018, og totalt er det søkt om 82 millioner kroner.

 

Kvalitetsløft

Totalt får 30 prosjekter støtte. Prosjektene er geografisk spredt. Både private og offentlige fagskoler får penger, og det er en god spredning i fagområder.

 

– Prosjektene som får penger, vil føre til bedre kvalitet i fagskoleutdanningen. Prosjektene skal bidra til kompetanseheving av ansatte, samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, og bruk av teknologi for bedre læring. Det gis også tilskudd til utstyr, sier Sanner.

Denne fagskolen i Østfold får tilskudd:

Fagskole

Prosjekt

Tildeling i kroner

Fagskolen i Østfold

Utvikling av plan for videreutdanning i paramedic for ambulansefagarbeidere

200 000

Treningsdukke med medisinsk utstyr til simulering av pasientbehandling

372 000

Skolelaboratorium

227 000