Stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Å kunne svømme redder liv

Regjeringen i samarbeid med KrF og Venstre iverksetter tiltak for bedre svømmeundervisning.
Da vi gikk i barneskolen var det både tilbud på skolen og ekstra tilbud i regi av frivillige fra lag og foreninger som iverksatte svømmekurs første uke etter at skolen tok ferie.

Å kunne svømme redder liv. Vi er opptatt av at alle barn tilegner seg gode svømmeferdigheter. Vi legger nå frem flere tiltak for å gi de yngste elevene bedre svømmeopplæring. Dette gjennomføres ved at en ferdighetsprøve i svømming innføres fra skoleåret 2016-2017. Prøven er frivillig det første året og blir deretter obligatorisk. Ferdighetsprøven innebærer at elevene skal gjennomføre delprøver underveis i løpet av 1.-4. årstrinn. 

I tillegg blir det etablert en ny nettside for ressurser i svømmeopplæringen. Det blir kurs i svømming og livredning for lærere starter i 2017. Og det gis støtte til samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner/skole. Det blir gitt tilskudd til svømmeopplæring i barnehager (25 millioner i 2016). Målgruppen er barn i alderen fire til seks år.

Og det gis tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever (10 millioner i 2016). Hovedmålgruppen er minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Også andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan omfattes av ordningen.

Av egen erfaring med barn og barnebarn som lærer å svømme tidlig ser vi at dette gir viktig og livreddende kunnskap og ferdighet. Å kunne svømme redder liv. Vi er opptatt av at alle barn tilegner seg gode svømmeferdigheter.

Ved å teste barnas svømmeferdigheter underveis er det lettere for skolen å sette inn nødvendige tiltak så tidlig som mulig. Fra høsten innføres en ferdighetsprøve i svømming for elever på første til fjerde trinn i barneskolen. Ferdighetsprøven i svømming skal deles opp i flere delprøver fra første til fjerde trinn. Ferdighetsprøven er frivillig skoleåret 2016-2017, men blir deretter obligatorisk på alle skoler.

Kroppsøvingslærernes kompetanse er også viktig for om barn lærer å svømme. SSBs kartlegging av læreres kompetanse fra 2014 viser at under halvparten av kroppsøvingslærerne på småskoletrinnet har faglig fordypning. Et annet viktig tiltak for å bedre svømmeopplæringen er derfor svømme- og livredningskurs for kroppsøvingslærere.

Stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Høyre, Ulf Leirstein, FrP, og Line Henriette H. Hjemdal, KrF.