Amerikanske soldater bryter ikke norsk basepolitikk

Amerikanske soldater på Værnes bryter ikke med norsk basepolitikk. De som påstår det motsatte demonstrerer uvitenhet om hva vår basepolitikk går ut på. 

Det er snakk om 330 amerikanske soldater som skal trene på Værnes og ikke ha noe permanent opphold. Det er ikke tale om en selvstendig amerikansk enhet som skal operere som eksempelvis Keflavikbasen gjorde på Island. Å trene er ikke å ha en base.

Alt er underlagt norsk kontroll, og soldatene får et tidsbegrenset opphold før nye soldater kommer for å trene.

Treningsopplegget er i tråd med den politikken Norge har hatt siden etter krigen, og Høyre og Arbeiderpartiet står sammen om forståelsen her.  Det er selvsagt at det må øves med NATO når vi har NATO som vår bærebjelke i forsvarspolitikken.

Russland forstår dette og blir ikke gjort til mer fiende eller venn enn tidligere. Prøveordningen med tidsbegrenset trening av amerkanske soldater er et bra initiativ som er klart innenfor rammen av norsk basepolitikk.