AP har løpt fagforeningskritikernes ærender

I går kom O’Leary og Ryanair endelig med sin reelle forklaring på hvorfor de la ned sin base på Moss lufthavn Rygge.

- De som husker debatten fra fjorårets valgkamp husker helt sikkert at  AP, LO, SP med flere ga skylden for nedleggelsen av flyplassen i Østfold til regjeringen, og skyldte på innføringen av flypassasjeravgiften, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Østfold. Andre av oss har hele tiden argumentert med at det neppe var avgiften som var årsaken til at Ryanair trakk seg fra Moss lufthavn Rygge, fortsetter Pettersen som tidligere var ordfører i Moss.

Dette begrunnet vi med at selskapet samtidig startet å fly fra Gardermoen og de økte sin aktivitet på Torp. De betaler den samme avgiften der. I media kan vi nå lese følgende uttalelse: «– Vi har lagt ned basene på steder som Marseilles eller Rygge på grunn av trusselen for at vi bli påtvunget fagforeninger. Nå som vi frivillig har gått med på å snakke med fagforeninger, vurderer vi og er i aktive diskusjoner med disse flyplassene om å etablere baser igjen, sa konsernsjef Michael O’Leary i Ryanair».

- Spesielt med tanke på den kampen Arbeiderpartiet og LO så til de grader førte for Ryanair kan man jo lure på om de føler seg litt lurt i dag? Partiet løp rett og slett fagforeningskritikernes ærender. Arbeiderpartiet vinglet frem og tilbake når det gjaldt flypassasjeravgiften, og ville la Ryanair diktere norsk avgiftspolitikk og norsk miljøpolitikk. I ettertid ser vi at AP og LO også synes det var greit at muligheten til å fagorganisere seg ikke var til stede, så lenge det så ut som man kjempet for å beholde arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet og LO kastet alle sine solidariske prinsipper over bord da de misbrukte de som mistet jobben politisk, uttaler Pettersen.

Jeg er den første til å glede meg over at det jobbes for ny aktivitet på Moss lufthavn Rygge, og alle selskaper som forholder seg til lover og regler er hjertelig velkommen til flyplassen vår i Østfold, avslutter stortingsrepresentanten fra Østfold.