AP kritiserer vår reformiver og kommer selv med en "gigantreform"!

Ja, det kom et skremmende utspill fra Arbeiderpartiet i Dagens Næringsliv før helgen hvor de tar tok orde for en «gigantreform». De ønsker å slå sammen kommunale helse- og omsorgstjenester og de statlige sykehusene – med felles eierskap, pengekasse og ledelse. Ikke nok med det – med et nytt nivå!

Dette vil jeg karakterisere som særdeles uklokt og en prosess helt på tvers av kommunereformen som et bredt flertall på Stortinget støtter opp om. Og som ordfører vil jeg legge til at dette vil vingeklippe lokaldemokratiet. Kan AP lokalt støtte dette? Det ligner jo på FrPs helsepolitikk som AP har jobbet kraftig i mot.

Vi har hatt en samhandlingsreform som har vært riktig og som har overført oppgaver rett vei – fra staten og sykehusene, nedover til kommunene. Eldreomsorgen utgjør en vesentlig del av kommunenes budsjett og aktivitet i dag. Innen omsorg greier kommunene i dag å gi gode, tilpassede tjenester til de som trenger det. På samme måte som vi ser gode resultater av samhandlingsreformen hvor kommunene har fått et større ansvar.

Det er tydelig at AP nå har tatt konsekvensene av at de ikke lenger er villig til å gjøre noe med kommunestrukturen og størrelsen på kommunene. Derfor begynner de å tappe kommunene for oppgaver. De begynner med den største og viktigste oppgaven. Vi kan ikke snakke om velferdskommuner etter dette. I stedet får vi et voldsomt statlig byråkrati der alt fra hjemmehjelpen til store Oslo Universitetssykehus er organisert under samme ledelse. Arbeiderpartiets reformforslag bør legges der den hører hjemme. I en skuff, som helst bør låses.

Folk kan direkte påvirke omsorgspolitikken gjennom lokalvalg ved sin stemmegivning på partier og personer. Det blir betydelig vanskeligere når det er et styre for et område «som er større enn en kommune og mindre en region», som Arbeiderpartiet formulerer det, som skal overta ansvaret. Vil Arbeiderpartiet innføre nok et forvaltningsnivå?

Det vil fortsatt være kommunene som har ansvaret for planleggingen av lokalsamfunnene, kultur og forebygging. Men det vil, med Arbeiderpartiets prosjekt, ikke ha noen konsekvenser hvilken jobb kommunene gjør og hele motivasjonen for å lage et godt lokalt aldersvennlig samfunn vil bli borte.

Høyre vil styrke kommunenes mulighet til å gi innbyggerne gode helse- og omsorgstilbud. Derfor fornyer vi fastlegeordningen med primærhelseteam, etablerer oppfølgingsteam for de med sammensatte behov, bygger ut ett lokalt psykisk helsetilbud med psykologer i kommunene og gjennomfører kvalitetsreformen for eldre "Leve hele livet".

Får Ap flertall for å sette i gang et pilotprosjekt til denne «gigantreformen», så vil det være er klart signal til kommunene om at de ikke vil være klokt å investere i helse og sykehjem. Fordi snart kommer staten og overtar. Det skjer på ett tidspunkt der vi har behov for at kommunene har full trøkk og oppmerksomhet på å bygge ut tilbudet og bedre kvaliteten for å være klar til den store økning i eldre som kommer. Høyre vil heller gjennomføre kvalitetsreformen "Leve hele livet" som tar tak i de viktige tingene. Mat, muligheten til å ha fine opplevelser i løpet av dagen, felleskap med andre og gode helsetjenester. Rett og slett forbedre kvaliteten.