Aps næringsfiendtlige skattepolitikk.

Regjeringen Solberg leverer. Skattelette på 16 milliarder, inklusive til de ”som har mest fra før”, gir nå 65 milliarder i økte inntekter, fordi vi skaper mer. Er det virkelig noen som dypt der inne tror at det er høyere skatt som setter fart på økonomien og som bedriftene på v.eks. Vestlandet behøver nå for å komme over kneika?

Men jeg lurer veldig på en ting: Når skal Ap, LO og andre arbeidstakerorganisasjoner, for sin egen og sine medlemmers skyld forstå hva som er i ferd med å skje, og virkelig begynne å stå på barrikadene for lik beskatning for norske og utenlandske eiere ?

For det er så mange signaler nå, som bygger opp under Regjeringen Solbergs skattepolitikk og som burde blitt fanget opp også av de røde, og jeg skal her nevne noen av dem:

1. Hvis Elon Musk hadde vært norsk, ville han gjennom de seneste ti årene ha måttet betale en formuesskatt på mer enn 2,6 milliarder kroner for Tesla. Mens selskapet taper milliarder.

2,6 milliarder betyr inklusive skatt på utbytte at Musk måtte ha tappet selskapet for ca 3,4 milliarder de siste 10 år, hvis han hadde satset i Norge, men som han i stedet har kunnet bruke på å utvikle selskapet. Og siden han bare har 20% av aksjene kan man gange summen med 5. Alternativet til utbytte er for de fleste lån eller å selge seg ned i det selskapet man har skapt.

Det er derfor usannsynlig at eventyret Tesla ville ha kunnet finne sted i Norge.

Aps Truls Wickholm fikk spørsmål fra Finansavisen om i hvilken grad Ap mener at formuesskatten bidrar til at investorer satser på fremtidsrettede, men risikofulle investeringer som Tesla, der det kanskje ikke genereres overskudd før om ti år, og svarte følgende: trolig i liten grad!

2. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen er veldig bekymret for at Norge ikke klarer å beholde norsk eierskap i landet. Annethvert bedriftssalg går nå til utenlandske eiere…som ikke betaler formuesskatt. Utenlandske eierinteresser står bak hver fjerde arbeidsplass i Norge og hver tredje krone i omsetning. Flyttes bedriftene ut av Norge kan arbeidsplasser, omsetning og kompetanse forsvinne.

«Faren er at stadig flere av ideene, produktutviklingen og innovasjonsprosessene blir flyttet ut. Da forsvinner de gode jobbene, og hele samfunnet svekkes», skrev hun i en kronikk for en stund siden.

3. At Norske Skog er i hardt vær pga sin enorme gjeld og høye renteutgifter, selv om de driver veldig godt og tjener gode penger på driften, isolert sett, er velkjent nå. Men hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen, som representerer både Ap og Lo, sier følgende til Dagsavisen om hva han håper på for fremtiden: ” Jeg mener Norske Skog er best tjent med norske eiere. Derfor håper jeg at det er norske eiere som tar over. Med et solid norsk eierskap så klarer vi også denne krisen, som alle andre”.

Så her håper Ap og LO på ”solid norsk eierskap”, men har selv en skattepolitikk som sørger for at enda flere bedriftssalg enn dagens ca 50% vil gå til utenlandske investorer. Forstå det den som kan.

Kan det virkelig være slik at redselen for at de som satser i norske bedrifter, (de som har mest fra før), skal slippe å tappe de samme firmaene for kapital, for å betale formuesskatt, penger utenlandske eiere kan bruke på å utvikle bedriften, er større enn frykten for å miste egne arbeidsplasser?