Arbeiderpartiet setter private barnehager i spill?

Hva mener Aps Lauvås, Bjørnebekk-Waagen og Jacobsen i forkant av Aps landsmøte? Det er helt meningsløst at heltene bak noe så viktig som full barnehagedekning nå blir mistenkt for å ha andre hensikter enn å drive god barnehage. 

Det har i flere år vært en nasjonal dugnad for å sikre alle barn en god barnehage. Det er spesielt at dette er takken fra venstresiden. 

Her har enkeltpersoner i Østfold og resten av landet brukt både privat kapital og mange timer ulønnet arbeid for å stable en barnehage på beina. Nå skal de frarøves muligheten til å en dag ta utbytte fra overskuddet for å kompensere for alt de har investert. 

Tall fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) viser at eierne av private barnehager nesten ikke tar utbytte. I 2015 ble 0,4 prosent av driftskostnadene tatt ut i utbytte.

Det finnes ingen grunn til at det offentlige alene skal drive barnehage når offentlig sektor allikevel kjøper varer og tjenester fra private selskaper i stort omfang på andre områder. 

Døren til private barnehager kan lukkes dersom det blir regjeringsskifte til høsten. De rødgrønne partiene vil nekte utbytte eller stramme inn regelverket for de private fordi de mener eierne stikker av med pengene. 

Arbeiderpartiet vil regjere med SV. SV vil innføre forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehage. Ap vil regjere med Senterpartiet. Senterpartiet har vedtatt at de vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere. 
På Aps landsmøte i april ligger det forslag om at det skal innføres samme forbud mot utbytte og overføring av overskudd av verdier i barnehageloven slik som i lov om private skoler for å sikre at offentlige midler brukes til drift av barnehager, samt et forslag om å innføre en lov som forhindrer kommersielle barnehageeiere å ta ut utbytte og profitt. 

Da kan det være greit å minne om hva Ap setter i spill.
Fra SSB pr 21.3.17 er oversikten 
- 139 553 barn i private barnehager
- 143 096 barn i offentlige barnehager
- Andelen private barnehager: 53 prosent

I Østfold er nesten 2/3 av barn i barnehage – barn i en privat barnehage.