Avgiftsreduksjon for bryggerier i Østfold

- Regjeringen foreslår avgiftsreduksjon for småskalabryggerier i Revidert Nasjonalbudsjett for 2018. I Østfold vil bryggerier i Fredrikstad, Skjærhalden og Spydeberg nyte godt av avgiftsreduksjonen, sier stortingsrepresentantene Ingjerd Schou og Tage Pettersen fra Østfold Høyre.

Forslaget omfatter bryggerier som produserer under 500 000 liter øl med styrke fra 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol. Det vil si øl som kan selges i butikk.

 

Disse bryggeriene blir berørt i Østfold: Ego Brygghus og Nøisom Bryggeri i Fredrikstad, Kofoedbryggeriet på Skjærhalden og Mikromeyer Bryggerhus i Spydeberg.

 

- Forslaget vil stimulere til økt mangfold og brygging av øl lokalt i Østfold. Mange bryggerigründere står på, skaper verdier og tar ut lite lønn. Denne avgiftslettelsen kan bidra til at flere etablerer og opprettholder arbeidsplasser. Det gjør hverdagen litt enklere for gründerne, sier Schou og Pettersen.

 

Småskalabryggeriene sto i 2017 for 25 prosent av sysselsettingen i norsk bryggerinæring 4,4 prosent av ølkonsumet i Norge.

 

Nøkkeltall:

• Avgiftslettelsen gjelder for omsetningen av de første 200 000 literne.

o Det gis 20 prosent avgiftsrabatt for de første 50 000 literne,

o 15 prosent rabatt for volum mellom 50 000 og 100 000 liter,

o 10 prosent rabatt for volum mellom 100 000 og 150 000,

o 5 prosent rabatt for volum mellom 150 000 og 200 000 liter.

• Maksimalt kan avgiftsrabatten utgjøre 550 000 kroner per bryggeri (med avgiftssatsene for 2018).